Jak ustawić przekierowanie poczty na moim koncie na inny adres e-mail?Metoda ustawienia przekierowania

RoundCube

Logujemy się na swoje konto, wybieramy Ustawienia, a następnie z menu “Filtry”, “Dodaj nową regułę”

    “Warunku” wybieramy “Zawsze”
    Jako “Akcja” wybieramy “Przekieruj” i wpisujemy adres na jaki ma zostać przekierowana poczta
    Klikamy “Dodaj regułę”

Panel do zarządzania kontem

Logujemy się do panelu zarządzania kontem. Następie wybieramy “Mail/Mail Forwarding and Replies

    Odznaczamy “Deliver locally? Yes, deliver to my mailbox” i zaznaczamy “Forward to other address? yes, Forward to” i wpisujemy adres na jaki ma być przekierowana poczta.