Jak uzyskać dostęp do baz danych (np. bibliotecznych) spoza sieci komputerowej UE?

Uwaga! Wymaga posiadania konta dostępu do sieci bezprzewodowej Konto dostępu do sieci bezprzewodowej można założyć tutaj Skonfigurować serwer proxy w przeglądarce. Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie! Dla ułatwienia można wykorzystać alternatywną przeglądarkę, która będzie używana tylko do korzystania z baz bibliotecznych. W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji należy wejść na jakąkolwiek stronę WWW np. google.com. Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana wyświetli się okno logowania. Po podaniu prawidłowych danych logowania ( takich samych jak do sieci bezprzewodowej - jako nazwę użytkownika wpisujemy np. login@eduroam.ue.katowice.pl lub imie.nazwisko@edu.uekat.pl) otworzy się strona docelowa. Po zakończeniu pracy należy przywrócić pierwotną konfigurację przeglądarki. ...
Read More