Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw.

Tworzenie zajęć Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Google Classroom, należy utworzyć zajęcia. Wszystkie wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria dla każdej grupy powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu: Wykłady Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Makroekonomia Sekcja: E_w_SI_20/21_lato Ćwiczenia i laboratoria Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_grupa_tryb i poziom_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Makroekonomia Sekcja dla ćwiczeń: E_ćw_gc01_SI_20/21_lato Sekcja dla laboratorium: E_lab_gc01_SI_20/21_lato Seminarium Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok początkowy/rok kocowy_inicjały promotora Przykład Nazwa: Seminarium magisterskie Sekcja: E_sem_SI_19/21_SS Przy czym wartość 19/21 oznacza, że seminarium rozpoczyna się w 2019, a kończy w 2021. Wychowanie fizyczne Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: grupa wf_Inicjał imienia.nazwiskoi nstruktora_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Wychowanie fizyczne Sekcja: gf01_A.Kowal_20/21_lato (Do każdych zajęć należy dołączyć w roli nauczyciela koordynator.online@uekat.pl) Lektoraty Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: grupa jezykowa_Inicjał imienia.nazwisko lektora_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Język angielski A1 Sekcja: gj01_A.Kowal_20/21_lato Zajęcia prowadzone po angielsku Nazwa: Strategic Management Sekcja dla wykładu: IB_l_SII_20/21_summer Sekcja dla ćwiczeń: IB_cl_SII_20/21_summer Sekcja dla seminarium: IB_sem_SS_SII_20/21_summer gdzie cl - classes, l - lecture Tryb i poziom należy wprowadzać wg schematu: SI - stacjonarne pierwszego stopnia SII - stacjonarne drugiego stopnia NI - niestacjonarne pierwszego...
Read More

Jak pobrać oceny z zadań w clasroom?

Aby móc pobrać oceny wystawione w classroom, należy w wybranych zajęciach wejść do zakładki Oceny, a następnie kliknąć w nazwę wybranego zadania. Pojawi się nowa tabelka z nazwiskami uczniów oraz ich ocenionymi pracami. Z prawej strony należy kliknąć ikonę koła zębatego, a następnie wybrać Skopiuj wszystkie oceny do Arkuszy.... Otworzy się Arkusz Google zawierający wszystkie oceny studentów z każdego zadania. Arkusz można pobrać wybierając z głównego menu Plik/Pobierz/format...
Read More

Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć

Aby skopiować zajęcia, należy rozwinąć znak menu w lewym górnym rogu i wybrać zajęcia do skopiowania. Zajęcia ukażą się w postaci panelu blokowego. Z prawej strony nazwy zajęć należy wybrać znak menu w postaci trzech kropek i wybrać interesującą opcję – edycję, kopiowanie lub archiwizowanie. Wybierając kopię, należy dostosować ją do odpowiednich zajęć np. zmieniając nazwę grupy dedykowanej. Poszczególne opcje można edytować w późniejszych etapach pracując na dokładnej kopii powielonych zajęć. Skopiowane zajęcia będą w sobie zawierały wszystkie materiały, za wyjątkiem uczestników oraz ocen. Do zarchiwizowania służy dokładnie ten sam przycisk menu w postaci kropek z prawej strony nazwy nazwy zajęć i wybraniu opcji Archiwizuj. Aby dostać się ponownie do zajęć w postaci bloku, należy wybrać znak menu w postaci trzech kresek w lewym górnym rogu strony . Wszystkie zarchiwizowane zajęcia znajdują się w menu głównym pod opcją Zarchiwizowane zajęcia. Można je skopiować, przywrócić bądź całkowicie usunąć. ...
Read More

Sposoby na korektę wystawionej oceny

Aby zmienić ocenę należy: rozwinąć temat z przesłanymi zadaniami i wybrać ilość przesłanych prac, a następnie otworzyć zadanie wybranego studenta, zmieniając mu ocenę w panelu z prawej strony, po wybraniu wszystkich prac, w tabeli z wynikami z lewej strony zmienić ocenę w polu przy wybranych studencie, wybrać zakładkę “oceny” w menu głównym zajęć i zmienić ocenę w tabeli głównej. Należy pamiętać o zapisaniu wszystkich zmian! ...
Read More

Ocenianie prac studentów

Aby ocenić prace studentów, należy rozwinąć temat, do którego zostały przesłane zadania oraz wybrać ilość przesłanych prac. Ukaże się nowa strona zawierająca prace wszystkich uczniów oraz tabela z wynikami. Po wybraniu pracy studenta, z prawej strony pojawi się panel do oceny, w którym można ustalić odpowiednią ocenę (jeżeli została ustalona skala ocen, pole do wpisania oceny będzie zawierać informację o maksymalnej ilości punktów/oceny do zdobycia) lub załączyć komentarz. Zwróć - prowadzący oddaje pracę studentowi oraz jego ocenę. Jeżeli potrzebna jest praca studenta do archiwum, należy utworzyć jej kopię! Wybierając zakładkę Oceny w głównym menu zajęć, ukaże się tabela zawierająca wszystkie oceny studentów z wszystkich zadań udostępnionych w zajęciach. ...
Read More

Tworzenie zadania

Aby dodać zajęcia lub materiały, należy włączyć sekcję Zadania, a następnie wybrać przycisk Utwórz wybierając odpowiednią opcję: Projekt Projekt - test Pytanie Materiał Użyj posta ponownie Do zadań można załączać materiały jako pliki lub z Dysku Google. Każdy plik, który został dodany z pozycji komputera, będzie zapisany na Dysku....
Read More