Jak przenieść wiadomości z programu Mozilla Thunderbird do Gmail

Osoby korzystające z programu Mozilla Thunderbird mogą w prosty sposób przenieść swoją pocztę w całości lub wybiórczo na konto Gmail, bez edycji nagłówków (wiadomości zostaną przekazane dokładnie w takiej samej postaci, w jakiej były otrzymane - nie ma możliwości edycji tematu/treści, każda z osobna) w celu jej archiwizacji. Aby tego dokonać należy zainstalować w programie Mozilla Thunderbird wtyczkę Mail Redirect (web). Przechodzimy na stronę wtyczki i pobieramy ją na dysk. Po pobraniu wtyczki otwieramy program pocztowy i wybieramy kolejno Menu >> Dodatki, z listy po lewej Rozszerzenia. Następnie klikamy w ikonę  i wybieramy opcję Zainstaluj dodatek z pliku, po czym wskazujemy na wcześniej pobrany plik wtyczki. Wtyczka wymaga ponownego uruchomienia programu pocztowego. Chcąc przesłać wiadomości zaznaczamy je (przytrzymując klawisz CTRL możemy wybrać maile pojedynczo lub klikając CTRL + A zaznaczamy wszystkie wiadomości w wybranym folderze). Wybieramy przycisk PRZEKIERUJ i podajemy docelowy adres e-mail na który chcemy przesłać wiadomości.  UWAGA: W przypadku przesyłania na konto w usłudze Google obowiązują następujące limity odbioru...
Read More