Zmiana języka w usługach Google Apps

Usługi Google (w tym ClassRoom) są dostępne w wielu językach, oczywiście wszystkie również w języku angielskim. Użytkownik sam może decydować w jakim języku będzie je obsługiwał. Aby zmienić język usług, należy wybrać opcję Zarządzaj kontem Google Po lewej stronie menu wybrać Dane i personalizacja Na dole strony w polu Ogólne ustawienia związane z internetem widnieje opcja do zmiany języka Wybierając strzałkę w prawo przy nazwach języków, użytkownik może dodać język bądź ustawić nowy język główny, klikając strzałkę w górę przy wybranym języku. ...
Read More

Dodawanie i udostępnianie materiałów dzięki usłudze Google Drive

Aby móc korzystać z usługi GoogleDrive, należy zalogować się na konto pocztowe w domenie uekat.pl i wybrać ikonę DYSK. DODAWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW Najważniejszymi opcjami w menu Google Drive są: - Mój dysk czyli wszystkie dodane przez użytkownika materiały, - Udostępnione dla mnie czyli materiały, które zostały udostępnione użytkownikowi Po wybraniu przycisku "+ Nowy" istnieje możliwość: - utworzenia nowego folderu na dysku, - załączenia całych folderów - załączenia pojedynczych plików, - utworzenia dokumentów na dysku Google Drive. UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW Aby udostępnić dodany materiał, należy kliknąć na jego nazwę PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY i wybrać opcję UDOSTĘPNIJ, Pojawi się okno, gdzie w polu należy wpisać adres mailowy użytkownika, któremu chcemy udostępnić plik bądź adres mailowy grupy. Instrukcja udostępniania plików w Google Classrom została opisana TUTAJ...
Read More

Udostępnianie materiałów w GoogleClassrom

Zakładanie zajęć Po założeniu nowego tematu, należy utworzyć zajęcia, wybierając z górnego menu opcję "Zadanie", a następnie wybrać przycisk "Utwórz" Dodawanie materiałów: Materiały można dodawać na dwa sposoby: - tworzyć samemu na dysku Google (dokumenty, arkusze, formularze itd.), będą one przechowywane na Dysku Google - dodać już istniejące - zarówno z Dysku Google, jak i z pozycji komputera (dodawanie plików bęzie również przechowywane na Dysku Google); UWAGA!! Po dodaniu materiałów, należy je opublikować. (kliknij w zdjęcie by powiększyć) ...
Read More

Rejestracja konta GoogleApps dla pracowników

Formularz zakładania konta Konto samodzielnie mogą założyć pracownicy administracyjni oraz naukowi, którzy posiadają aktywne konto pocztowe w domenie ue.katowice.pl. Pracownicy, którzy nie posiadają w/w konta, mogą założyć je poprzez kontakt z Centrum Informatycznym: drogą mailową adm.konta@uekat.pl, telefonicznie: 257 7685, 257 7691, osobiście w pokoju 4/15 CNTI Poszczególne kroki zakładania konta w domenie uekat.pl W polu Nazwa konta proszę wpisać LOGIN, którym logują się państwo do konta pocztowego w domenie ue.katowice.pl (zdj. poniżej) W polu Hasło należy wpisać obecne hasło dostępu do konta pocztowego w domenie ue.katowice.pl (zdj. poniżej) W polu Tel proszę wpisać uczelniany telefon służbowy (dotyczy tylko pracowników). Jeżeli pracownik nie posiada numeru telefonu, proszę wpisać 7000 W przypadku problemów z założeniem konta, prosimy o kontakt z Centrum Informatycznym....
Read More

Jak skonfigurować serwer proxy w przeglądarce?

Uwaga! Serwer proxy w3cache.ue.katowice.pl obsługuje tylko i wyłącznie komputery z domeny ue.katowice.pl (dawniej ae.katowice.pl) (kampus Uczelni, akademiki, ROND). Konfiguracja automatyczna: FIREFOX klikamy: Menu-Ustawienia wybieramy: w polu Sieć (na dole strony) Ustawienia wybieramy: Adres URL automatycznej konfiguracji wpisujemy: "http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac" lub https://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac klikamy Ok INTERNET EXPLORER klikamy: Narzędzia-Opcje Internetowe wybieramy zakładkę Połączenia klikamy: Ustawienia sieci LAN zaznaczamy: Automatycznie wykryj ustawienia zamykamy przeglądarkę i uruchamiamy ją jeszcze raz Można również podać skrypt automatycznej konfiguracji - http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac lub https://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac SAFARI W Preferencjach systemowych należy wybrać zakładkę sieć (Preferencje przeglądarki po wybraniu ustawień proxy otworzą dokładnie to samo okno, przedstawione na obrazku poniżej) W oknie podglądu połączenia do sieci, należy kliknąć przycisk Zaawansowane Należy zaznaczyć Automatyczna konfiguracja proxy i w okienko po prawej stronie podać skrypt konfiguracji http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac lub https://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac i zatwierdzić przyciskiem OK Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie! Konfiguracja ręczna: ...
Read More

Dostępne usługi w ramach Google Apps

Dostępność usług Google Apps może się różnić w zależności od tego do jakiej poddomeny uekat.pl należy użytkownik. Dostępne są następujące usługi: Gmail - http://poczta.uekat.pl Kalendarz - http://kalendarz.uekat.pl Dysk - http://dysk.uekat.pl Witryny - http://witryny.uekat.pl (włączone dla wybranych organizacji) Kontakty Classroom - http://classroom.google.com ...
Read More

Zakładanie konta w usłudze Google Apps

Konta dla studentów zakładane są automatycznie. W przypadku problemów prosimy o kontakt pod adresem adm.konta@uekat.pl. Konto w usłudze Google Apps może posiadać - patrz par. 1, ust. 1 załącznik do Zarządzenia Rektora nr 76/14 Konto dla pracownika/konferencji można założyć tutaj. Formularz tylko dla użytkowników posiadających konto e-mail w domenie ue.katowice.pl. Konto można również założyć zgłaszając się do pokoju 4/15 w budynku CNTI. Limit pojemności dla wszystkich usług w Google Apps wynosi: bez ograniczeń ...
Read More