Zmiana języka w usługach Google Apps

Usługi Google (w tym ClassRoom) są dostępne w wielu językach, oczywiście wszystkie również w języku angielskim. Użytkownik sam może decydować w jakim języku będzie je obsługiwał.

Aby zmienić język usług, należy wybrać opcję Zarządzaj kontem Google


Po lewej stronie menu wybrać Dane i personalizacja


Na dole strony w polu Ogólne ustawienia związane z internetem widnieje opcja do zmiany języka


Wybierając strzałkę w prawo przy nazwach języków, użytkownik może dodać język bądź ustawić nowy język główny, klikając strzałkę w górę przy wybranym języku.

Dodawanie i udostępnianie materiałów dzięki usłudze Google Drive

Aby móc korzystać z usługi GoogleDrive, należy zalogować się na konto pocztowe w domenie uekat.pl i wybrać ikonę DYSK.

DODAWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW


Najważniejszymi opcjami w menu Google Drive są:
Mój dysk czyli wszystkie dodane przez użytkownika materiały,
Udostępnione dla mnie czyli materiały, które zostały udostępnione użytkownikowi

Po wybraniu przycisku “+ Nowy” istnieje możliwość:
– utworzenia nowego folderu na dysku,
– załączenia całych folderów
– załączenia pojedynczych plików,
– utworzenia dokumentów na dysku Google Drive.

UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW

Aby udostępnić dodany materiał, należy kliknąć na jego nazwę PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY i wybrać opcję UDOSTĘPNIJ,


Pojawi się okno, gdzie w polu należy wpisać adres mailowy użytkownika, któremu chcemy udostępnić plik bądź adres mailowy grupy.

Instrukcja udostępniania plików w Google Classrom została opisana TUTAJ

Udostępnianie materiałów w GoogleClassrom

Zakładanie zajęć

Po założeniu nowego tematu, należy utworzyć zajęcia, wybierając z górnego menu opcję “Zadanie”, a następnie wybrać przycisk “Utwórz”

Dodawanie materiałów:

Materiały można dodawać na dwa sposoby:
– tworzyć samemu na dysku Google (dokumenty, arkusze, formularze itd.), będą one przechowywane na Dysku Google
– dodać już istniejące – zarówno z Dysku Google, jak i z pozycji komputera (dodawanie plików bęzie również przechowywane na Dysku Google);

UWAGA!!

Po dodaniu materiałów, należy je opublikować.
(kliknij w zdjęcie by powiększyć)

Rejestracja konta GoogleApps dla pracowników

Formularz zakładania konta

Konto samodzielnie mogą założyć pracownicy administracyjni oraz naukowi, którzy posiadają aktywne konto pocztowe w domenie ue.katowice.pl.

Pracownicy, którzy nie posiadają w/w konta, mogą założyć je poprzez kontakt z Centrum Informatycznym:

  • drogą mailową adm.konta@uekat.pl,
   telefonicznie: 257 7685, 257 7691,
   osobiście w pokoju 4/15 CNTI

Poszczególne kroki zakładania konta w domenie uekat.pl

  • W polu Nazwa konta proszę wpisać LOGIN, którym logują się państwo do konta pocztowego w domenie ue.katowice.pl (zdj. poniżej)
   W polu Hasło należy wpisać obecne hasło dostępu do konta pocztowego w domenie ue.katowice.pl (zdj. poniżej)
   W polu Tel proszę wpisać uczelniany telefon służbowy (dotyczy tylko pracowników). Jeżeli pracownik nie posiada numeru telefonu, proszę wpisać 7000

W przypadku problemów z założeniem konta, prosimy o kontakt z Centrum Informatycznym.

Jak skonfigurować serwer proxy w przeglądarce?Uwaga!
Serwer proxy w3cache.ue.katowice.pl obsługuje tylko i wyłącznie komputery z domeny ue.katowice.pl (dawniej ae.katowice.pl) (kampus Uczelni, akademiki, ROND).


Konfiguracja automatyczna:

FIREFOX

klikamy: Narzędzia-Opcje-Zaawansowane
wybieramy zakładkę Sieć
klikamy: Ustawienia (w jaki sposob firefox ma łączyc sie z internetem)
wybieramy: Adres URL automatycznej konfiguracji
wpisujemy: “http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac
klikamy Ok

INTERNET EXPLORER

klikamy: Narzędzia-Opcje Internetowe
wybieramy zakładkę Połączenia
klikamy: Ustawienia sieci LAN
zaznaczamy: Automatycznie wykryj ustawienia
zamykamy przeglądarkę i uruchamiamy ją jeszcze raz

  Można również podać skrypt automatycznej konfiguracji – http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac

SAFARI

Preferencjach systemowych należy wybrać zakładkę sieć (Preferencje przeglądarki po wybraniu ustawień proxy otworzą dokładnie to samo okno, przedstawione na obrazku poniżej)

Ustawienia w systemie MacOS

W oknie podglądu połączenia do sieci, należy kliknąć przycisk Zaawansowane
Ustawienia sieci w systemie MacOS

Należy zaznaczyć Automatyczna konfiguracja proxy i w okienko po prawej stronie podać skrypt konfiguracji http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac i zatwierdzić przyciskiem OK
Zaawansowane ustawienia sieci w systemie MacOS

Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie!


Konfiguracja ręczna:

FIREFOX

klikamy: Narzędzia-Opcje-Zaawansowane
wybieramy: zakładkę Sieć
klikamy: Ustawienia (w jaki sposob firefox ma łączyc sie z internetem)
wybieramy: Ręczna konfiguracja serwerów
serwer proxy HTTP wpisujemy: “w3cache.ue.katowice.pl” port: “8080
zaznaczamy: Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów
klikamy Ok

INTERNET EXPLORER

klikamy: Narzędzia-Opcje Internetowe
wybieramy zakładkę Połączenia
klikamy: Ustawienia sieci LAN
klikamy: Użyj serwera proxy dla sieci LAN

  w adresie wpisujemy: “w3cache.ue.katowice.pl” port: “8080

klikamy Zaawansowane
zaznaczamy Użyj tego serwera proxy do wszystkich protokołów
klikamy Ok
zamykamy przeglądarke i uruchamiamy ją jeszcze raz

Zakładanie konta w usłudze Google AppsKonta dla studentów zakładane są automatycznie. W przypadku problemów prosimy o kontakt pod adresem adm.konta@uekat.pl.


Konto w usłudze Google Apps może posiadać – patrz par. 1, ust. 1 załącznik do Zarządzenia Rektora nr 76/14


Konto dla pracownika/konferencji można założyć tutaj. Formularz tylko dla użytkowników posiadających konto e-mail w domenie ue.katowice.pl.
Konto można również założyć zgłaszając się do pokoju 4/15 w budynku CNTI.


Limit pojemności dla wszystkich usług w Google Apps wynosi: bez ograniczeń