Jak utworzyć grupy na platformie moodle?

Grupy są dużym ułatwieniem dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w wielu grupach zajęciowych dla jednego przedmiotu.

By móc śledzić postępy swoich uczniów z danego przedmiotu, wystarczy utworzyć grupę i przypisać do niej uczestników.

Jak utworzyć grupę?

Po zalogowaniu do platformy i wybraniu odpowiedniego kursu, należy przejść do zakładki Uczestnicy, a następnie z prawej strony nazwy zakładki wybrać koło zębate/Grupy

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

Zakładka Uczestnicy w danym kursie na platformie moodle oraz wybór opcji Grupy
Zakładka Uczestnicy w danym kursie na platformie moodle oraz wybór opcji Grupy

Na nowej stronie pojawią się dwie tabelki: Grupy, która zawiera listę utworzonych grup wraz z ilością uczestników w nawiasie oraz Członkowie, która pokaże listę członków w wybranej grupie oraz aktywuje przycisk Dodaj/usuń użytkowników.

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

Tabele Grupy oraz Członkowie w kursie na platformie Moodle
Tabele Grupy oraz Członkowie w kursie na platformie Moodle

Do utworzenia grupy służy przycisk Utwórz grupę.
Po wybraniu tego przycisku, pojawią się pola do wypełnienia:

  • Nazwa grupy – może być to nazwa grupy dziekanatowej np. I_K-ce_20_z_SI_gc01,

  • Informacje o grupie – dla kogo przeznaczona jest grupa np. Grupa przeznaczona dla studentów kierunku Informatyka, pierwszy rok, semestr, grupa 01,

  • Klucz dostępu – wprowadzając klucz dostępu i podając go studentom, nie trzeba podawać klucza dostępu do kursu; student podczas zapisu do kursu podając klucz dostępu do grupy, zostanie automatycznie zapisany zarówno do kursu, jak i do swojej grupy.

Aby mieć pełną kontrolę nad grupami, nie zaleca się tworzenia grup automatycznie.


Jak dodać członków do grupy?

Tak jak powyżej, można ustalić klucze dostępów dla każdej grupy i rozesłać studentom by zapisywali się do nich sami (w takim wypadku nie trzeba podawać klucza dostępu do kursu).
UWAGA! Aby student zapisał się do odpowiedniej grupy, należy WŁĄCZYĆ opcję samodzielnego zapisu i w ustawieniach zaznaczyć TAK przy opcji Użyj grupowych kluczy dostępu do kursu!

 Opcja zapisywania do kursu dzięki kluczom grupowym
Opcja zapisywania do kursu dzięki kluczom grupowym

Studentów można zapisać ręcznie zaznaczając grupę docelową, a następnie wybrać przycisk Dodaj/Usuń użytkowników.

Warunkiem ten operacji jest uczestnik zapisany do kursu.


Jak tworzyć materiały dla wybranych grup?

Każdy temat (jak i pojedyncze aktywności i zasoby) może zostać utworzony dla konkretnej grupy. Opisany zostanie przykład na bazie aktywności Test(QUIZ).

W temacie należy utworzyć aktywność Test(QUIZ) – (zob. Egzaminy na platformie Moodle). Podczas tworzenia testu należy rozwinąć zakładkę Ogranicz dostęp

Opcja ograniczenia dostępu dla wybranego zasobu
Opcja ograniczenia dostępu dla wybranego zasobu

Po wybraniu przycisku Dodaj ograniczenie … pojawią się opcje do wyboru. Należy wybrać opcję Grupa

Wybór opcji dla ograniczenia dostępu
Wybór opcji dla ograniczenia dostępu

Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią grupę oraz przekreślić ikonę widoczności – .
Oznacza to, że zasób nie będzie widoczny dla osób spoza wybranej grupy.

Ustawienie ograniczenia dla wybranej grupy
Ustawienie ograniczenia dla wybranej grupy

Informacja o ograniczeniach do zasobu
Informacja o ograniczeniach do zasobu

Tym sposobem, w jednym kursie, jak i w jednym temacie, nauczyciel może utworzyć tyle testów, ile posiada grup ćwiczeniowych. Studenci zobaczą tylko testy przypisane do grupy, w której się znajdują.

Każda dodana aktywność posiada opcję Ogranicz dostęp.


Jak zobaczyć oceny konkretnej grupy?

  • Pierwszym krokiem jest zmiana ustawień dla grup w Ustawieniach kursu (Kurs/koło zębate/edytuj ustawienia). Należy rozwinąć pole Grupy, a następnie zaznaczyć wybrane ustawienia:
   Tryb grupy: Osobne grupy,
   Wymuś istnienie grup: Tak,
   Domyślna grupa nadrzędna: Żaden
   Ustawienia grup w edycji kursu
   Ustawienia grup w edycji kursu
  • Przechodząc do zakładki Oceny, pojawi się tabela zawierająca wyniki studentów w danym teście. Po wybraniu nazwy wybranego testu, zostanie ukazana tabela z wynikami studentów z grupy.

   Zakładki w kursie na platformie moodle
   Zakładki w kursie na platformie moodle
  • Na stronie kursu wybrać nazwę testu, a następnie przycisk Podejścia
   Opcja poglądu podejść do testu
   Opcja poglądu podejść do testu
  • Na stronie kursu wybrać nazwę testu, a następnie z prawej strony nazwy testu ikonę koła zębatego/Odpowiedzi (dla sprawdzenia odpowiedzi studentów)
   Opcja podglądu odpowiedzi studentów w teście
   Opcja podglądu odpowiedzi studentów w teście
  • Pojawi się nowe pole z listą rozwijaną, która będzie zawierała nazwy grup
   Lista rozwijana z nazwami grup w polu Oceny
   Lista rozwijana z nazwami grup w polu Oceny

Egzaminy na platformie Moodle – dla studentów

Aby zneutralizować liczbę błędów, które mogą pojawić się podczas podejścia do egzaminu z wykorzystaniem przeglądarki SEB, utworzony został egzamin testowy w kategorii Szkolenia/EGZAMIN – TEST DLA WSZYSTKICH – DZIAŁ IT.

Jest on dostępny dla każdego w celu sprawdzenia poprawności działa przeglądarki.

Uwaga! Przeglądarki nie należy otwierać z pozycji systemu, a dostęp do przeglądarki jest możliwy tylko podczas podejścia do testu. Student nie musi niczego konfigurować.

1. UWAGA! NIE TRZEBA ŚCIĄGAĆ PLIKU KONFIGURACYJNEGO!!!

2. PLIKU KONFIGURACYJNEGO NIE MOŻNA ŚCIĄGNĄĆ BĘDĄC JUŻ W PRZEGLĄDARCE SEB!!!

3. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYSTĘPUJĄCYMI PROBLEMAMI ORAZ Z INSTRUKCJĄ PRACY PRZEGLĄDARKI NA WINDOWS 7!!!


Problemy z SEB – zapoznaj się zanim przystąpisz do egzaminu!


Jak rozwiązać test przez przeglądarkę SEB?

 1. Student loguje się do platformy moodle, korzystając z wybranej przez siebie przeglądarki.
 2. Włącza test umieszczony w kursie, a następnie wybiera jedną z podanych opcji:
  • Pobierz przeglądarkę SEB – umożliwia włączenie strony z dostępnym plikiem instalacyjnym do pobrania
  • Włącz przeglądarkę SEB – jeśli jest zainstalowana najnowsza wersja, przeglądarka zostanie automatycznie włączona
  • Pobierz konfigurację – po pobraniu pliku “config.seb”, należy go włączyć by otworzyć przeglądarkę SEB
 3. Student ponownie loguje się do platformy moodle, tym razem w bezpiecznej przegladarce, wybierając przycisk “Zaloguj z Google|uekat.pl”, a następnie wpisując dane logowania do poczty uczelnianej w domenie edu.uekat.pl
 4. Po zalogowaniu zostanie przeniesiony na stronę z przyciskiem “Spróbuj teraz rozwiązać ten test” – strona ta nie zawiera żadnych odnośników poza przyciskiem do rozpoczęcia testu.

Kliknij w obrazek by powiększyć

Dostępne opcje do wyboru po włączeniu testu przez studenta
Dostępne opcje do wyboru po włączeniu testu przez studenta

Kliknij w obrazek by powiekszyć
Spróbuj teraz rozwiązać ten test
Przycisk “Spróbuj teraz rozwiązać ten test” w przeglądarce SEB

UWAGA! Włączenie bezpiecznej przeglądarki nie uniemożliwia korzystanie z przeglądarki, na której SEB została włączona np. w przypadku spotkania MEET.
Wszystkie inne opcje, które uniemożliwiały przełączanie się między oknami bądź korzystanie z maszyny wirtualnej, zostały zachowane.

Po wybraniu przycisku “Włącz przeglądarkę SEB”, pierwotna przeglądarka “zapyta” o dostęp (jeśli przeglądarka się nie włączy, należy zaktualizowac ją do najnowszej wersji):
Mozilla Firefox

Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Mozilla Firefox
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Mozilla Firefox

Microsoft Edge
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Microsoft Edge
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Microsoft Edge

Google Chrome
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Google Chrome
Monit o zaakceptowanie włączenia przeglądarki SEB na przeglądarce Google Chrome

Safari
Informacja w przeglądarce Safari w systemie macOS o nieobsługiwaniu przeglądarki SEB
Informacja w przeglądarce Safari w systemie macOS o nieobsługiwaniu przeglądarki SEB

Włączając przeglądarkę SEB przez przeglądarkę Safari w systemie macOS, pojawia się komunikat o braku możliwości przekierowania. Jeśli przeglądarka SEB została poprawnie zainstalowana w systemie macOS, po odświeżeniu strony, pojawi sie komunikat jak na obrazku poniżej:
Monit o zezwolenie włączenia bezpiecznej przeglądarki SEB w przeglądarce Safari
Monit o zezwolenie włączenia bezpiecznej przeglądarki SEB w przeglądarce Safari

Należy wybrać opcję Pozwól by włączyć przeglądarkę SEB.

Meet w przeglądarce Firefox

Korzystając z przeglądarki Firefox, podczas spotkania meet, należy zwrócić uwagę na dostępne lub zablokowane opcje:

Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet
Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet

Z listy rozwijanej należy wybrać otwarte w tle okno do udostępnienia (okno nie może być zminimalizowane).

Jeżeli podczas udostępniania prezentacji w Meet, pojawi się informacja:

Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet
Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet

zostało zablokowane udostępnianie ekranu w przeglądarce! Aby odblokować dostęp, należy kliknąć na odpowiednią ikonę obok adresu strony i usunąć blokadę wybierając przycisk x:
– przekreślona kamera – zablokowany dostęp do kamery,
– przekreślony mikrofon – zablokowany dostęp do mikrofonu,
-dwa ekrany – zablokowany dostęp do wyświetlania prezentacji,
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox

Tworzenie kopii zapasowej egzaminu

Tworzenie kopii zapasowej na platformie Egzaminy Online

Po zalogowaniu do platformy Egzaminy Online należy w menu administracyjnym danego egzaminu, wybrać opcję Kopia zapasowa i przejść przez kolejne kroki.

Manu administracyjne egzaminu

Krok pierwszy podczas tworzenia kopii zapasowej egzaminu


Nazwę pliku można można zostawić lub wprowadzić własną.
Nazwa pliku z kopia zapasową


Plik z kopią zapasową należy pobrać:
Pobieranie pliku z kopią zapasową


Odtworzenie kopii zapasowej na Platformie Moodle

Aby móc odtworzyć kopię zapasową na platformie moodle, należy zamówić nowy, pusty kurs lub odtworzyć go już w kursie istniejącym (mając na uwadze, że wszystkie poprzednie zasoby mogą zostać usunięte).
Będąc w kursie, należy pod ikoną koła zębatego z prawej strony nazwy kursu, wybrać Ustawienia, a następnie Odtwórz.

Odtworzenie kopii zapasowej

Podczas odtwarzania, należy zwrócić uwagę na sposób odtworzenia kopii oraz na zaznaczone opcje!
Poniższe opcje są tylko poglądowe!


UWAGA! Lista użytkowników oraz oceny nie są zawarte w kopii zapasowej!!!
Kopię z ocenami do pliku należy zrobić oddzielnie!

Spotkania Meet od A do Z

Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów, zalecamy korzystać z przeglądarki Google Chrome!
Aby rozpocząć spotkanie Meet, należy być zalogowanym do konta w domenie uekat.pl! (Jedna przeglądarka – jedno konto!)


UWAGA! Została włączona opcja użycia własnego tła podczas spotkań w Google Meet.
Aby załączyć własne tło, należy podczas spotkania wybrać ikonę trzech kropek w dolnym prawym rogu, a następnie “Zmień tło“.
Ukażą się 4 ikony do wyboru, do wgrania własnego tła służy ikona z plusem.
Na podglądzie obraz będzie odwrócony, jednak uczestnicy spotkania tło będą widzieli poprawnie. Należy wgrywać grafikę prawidłową!
UWAGA! Zaleca się korzystanie z dedykowanej przeglądarki Google Chrome. W innych przeglądarkach funkcja może nie być dostępna!
Wirtualne ścianki wizerunkowe na spotkania online


Różnice pomiędzy rozpoczęciem spotkania na koncie prywatnym, a na koncie uczelnianym

Po wybraniu ikony spotkań Meet, otworzy się nowa strona z informacjami jak na poniższych obrazkach, w zależności od użytkowanego konta.
Rozpoczęcie spotkania na koncie prywatnym:

Rozpoczęcie spotkania meet na koncie prywatnym
Rozpoczęcie spotkania meet na koncie prywatnym


Rozpoczęcie meet na koncie uczelnianym
Rozpoczęcie spotkania meet na koncie uczelnianym
Rozpoczęcie spotkania meet na koncie uczelnianym


Link do spotkania meet stracił ważność

Jeżeli spotkanie meet zostało rozpoczęte przez aplikację Meet, każdy link będzie tracił ważność gdy okno przeglądarki z spotkaniem zostanie zamknięte przez ostatniego użytkownika tego spotkania.


Link do spotkania Meet stracił ważność
Link do spotkania Meet stracił ważność


Nie posiadam możliwości korzystania z dostępnych opcji przypisanych do licencji rozszerzonej Enterprise

Brak ikony dodatkowych opcji:

Ikona opcji dodatkowych w google meet
Ikona opcji dodatkowych w google meet

1. użytkownik nie posiada licencji Enterprise
2. organizatorem spotkania jest osoba bez licencji Enterprise

Ikona dodatkowych opcji jest, lecz brak możliwości zarządzania nią:

1. organizatorem spotkania jest inna osoba posiadająca licencję Enterprise

Przykład dodatkowej opcji
Przykład dodatkowej opcji “Podgrupy” dla licencji rozszerzonej w Google Meet


Nie posiadam uprawnień do wyświetlania prezentacji

Jeśli użytkownik używa przeglądarki Firefox, należy pozwolić przeglądarce na udostępnienie ekranu. To samo dotyczy dostępu do kamery oraz mikrofonu.

Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet
Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet

Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet
Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet

Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox


Nie posiadam opcji rozmycia lub zmiany tła ekranu

Przeglądarka Firefox nie posiada w/w opcji. Jeśli problem występuje na innych urządzeniach lub przeglądarkach, należy sprawdzić wymagania sprzętowe – poniżej minimalne wymagania dotyczące sprzętu:

 • 3 GB pamięci RAM,
 • procesor z co najmniej 4 rdzeniami,
 • procesor 1,6 GHz lub szybszy,
 • architektura ARM64.

urządzenie z Androidem w wersji P lub nowszej.


Podczas prezentacji, ekran zaczyna migać lub jest powiększony

Zarówno jak w przypadku problemów powyżej, należy korzystać z przeglądarki Google Chrome.


Brak możliwości dostępu do pokoi

Telefon z systemem Android z wersją kernela poniżej 4.10, powoduje błędy w dostępie do pokoi.Należy skorzystać z innego urządzenia!


Znane problemy z Google Meet
Rozwiązywanie problemów z Google Meet

Nie mogę połączyć się do spotkania w Google Meet!

Brak możliwości połączenia się do spotkania Meet przez link udostępniony w Classroom.

Mimo, że link do spotkania jest dostępny na zajęciach w Classroom, samo spotkanie będzie dostępne dopiero wtedy gdy pojawi się w nim nauczyciel.

Link do spotkania meet w Classroom
Link do spotkania meet w Classroom

Jeśli prowadzący zajęcia nie rozpoczął spotkania, student nie będzie mógł do niego dołączyć – pojawi się informacja jak na zdjęciach poniżej.

Spotkanie meet jeszcze się nie rozpoczęło
Spotkanie meet jeszcze się nie rozpoczęło.

Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację gmail
Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację gmail
Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację meet
Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację meet

Egzaminy na platformie Moodle

Platforma Moodle została zaktualizowana do nowszej wersji. Dzięki temu, dostępna jest wbudowana konfiguracja bezpiecznej przeglądarki SEB.
(Logowanie do platformy)
(Zakładanie kursu)
(Administracja kursem)

Włączenie opcji samodzielnego zapisu

WAŻNE! Aby student mógł zapisać się samodzielnie, należy włączyć odpowiednią opcję w metodach zapisu.

Po wybraniu odpowiedniego kursu, w menu z lewej strony należy wybrać zakładkę Uczestnicy, a następnie z prawej strony nazwy zakładki ikonę koła zębatego/Metody zapisów.

Wybranie opcji Metody zapisów w kursie

W tabelce z prawej strony nazwy opcji Zapisywanie samodzielne (student) należy włączyć jej widoczność. Bez odznaczenia tej ikony, studenci nie będą mogli dołączyć do kursu!
Jeśli metoda samodzielnego zapisywania się nie istnieje, można utworzyć nową.

Metody zapisów na platformie moodle

– ustawienia metody zapisów
– widoczność metody zapisów
Ustawienie hasła do kursu zależy od prowadzącego. Aby to uczynić, należy wybrać ikonę ustawień i w polu Klucz dostępu wpisać hasło.

Dodanie i edycja aktywności TEST(QUIZ) dla egzaminów

Włączając tryb edycji w danym kursie (Administracja kursem), należy w danym temacie wybrać przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie aktywność Test(Quiz).

Wybór aktywności Test(Quiz)

Należy wypełnić odpowiednie pola, poniżej opisane zostały rekomendowane opcje.
Dodawanie aktywności Test(Quiz) do wybranego tematu

Konfiguracja bezpiecznej przeglądarki SEB dla egzaminów

UWAGA! WYMAGANA JEST NAJNOWSZA WERSJA PRZEGLĄDARKI SEB – DO POBRANIA TUTAJ!

Przeglądarka SEB jest przeznaczona dla zasobu “Test(quiz)”.
Po utworzeniu testu, w ustawieniach pojawi się nowa opcja “SAFE EXAM BROWSER“.
Po rozwinięciu opcji, należy skonfigurować przeglądarkę wg własnego uznania.

Nowa opcja “Safe Exam Browser” w zasobie Test na platfomie moodle


Poniżej przykładowa konfiguracja przeglądarki
Przykładowa konfiguracja bezpiecznej przeglądarki SEB dla zasobu “test” na platformie moodle

Każda opcja została opisana pod znakiem zapytania tuż obok nazwy danej opcji.

Należy pamiętać również o innych opcjach, które są przez nas rekomendowane, np.

Czas rozpoczęcia, zakończenia oraz trwania testu – studenci będą mieli możliwość wypełnienia testu między godziną rozpoczęcia, a zakończenia, jednak czas na jego wypełnienie będzie ograniczony. Jeśli student z różnych powodów nie zdąży zapisać swoich odpowiedzi, jego podejście do testu zostanie zapisane automatycznie w momencie wybicia godziny zakończenia testu.
Kliknij w obrazek by powiększyć

Ramy czasowe potrzebne do wypełnienia testu

Ilość dostępnych podejść – zalecamy jedno podejście do testu
Opcja ustawienia ilości możliwych podejść do testu na platformie moodle

Egzaminy Moodle – Oceny

Sekwencyjny układ pytań w teście – student nie będzie mógł przeskakiwać między pytaniami w teście np. nie będzie mógł wrócić do pytania, na które odpowiedzi nie udzielił.

Sekwencyjny układ pytań w teście

Opcje przeglądu – czyli co student zobaczy po swoim podejściu, po zakończeniu podejścia i wysłaniu odpowiedzi oraz po zamknięciu dostępu do testu.
Kliknij w obrazek by powiększyć
Opcje przeglądu

Przydatną opcją jest włączenie przycisku do pobrania przeglądarki SEB. Umożliwi to pobranie pliku instalacyjnego bez konieczności wyszukiwania, tuż przed nadchodzącym egzaminem.

Opcja umożliwiająca odblokowanie przycisku do pobrania przeglądarki SEB

Jak to wygląda w praktyce?

 1. Student loguje się do platformy moodle, korzystając z wybranej przez siebie przeglądarki.
 2. Włącza test umieszczony w kursie, a następnie wybiera jedną z podanych opcji:
  • Pobierz przeglądarkę SEB – umożliwia włączenie strony z dostępnym plikiem instalacyjnym do pobrania
  • Włącz przeglądarkę SEB – jeśli jest zainstalowana najnowsza wersja, przeglądarka zostanie automatycznie włączona
  • Pobierz konfigurację – po pobraniu pliku “config.seb”, należy go włączyć by otworzyć przeglądarkę SEB
 3. Student ponownie loguje się do platformy moodle, tym razem w bezpiecznej przeglądarce, wybierając przycisk “Zaloguj z Google|uekat.pl”, a następnie wpisując dane logowania do poczty uczelnianej w domenie edu.uekat.pl
 4. Po zalogowaniu zostanie przeniesiony na stronę z przyciskiem “Spróbuj teraz rozwiązać ten test” – strona ta nie zawiera żadnych odnośników poza przyciskiem do rozpoczęcia testu.

UWAGA! Włączenie bezpiecznej przeglądarki nie uniemożliwia korzystanie z przeglądarki, na której SEB została włączona np. w przypadku spotkania MEET.
Wszystkie inne opcje, które uniemożliwiały przełączanie się między oknami bądź korzystanie z maszyny wirtualnej, zostały zachowane.

Udostępnianie kamery oraz mikrofonu w Google Meet

FIREFOX
Przeglądarka firefox “pyta” użytkownika o udostępnienie wymaganego sprzętu – mikrofonu oraz kamery w usłudze Google Meet. Aby zezwolić przeglądarce na korzystanie z urządzeń, należy w wyskakującym okienku przy pod paskiem adresu, wybrać opcję “Udostępnij”.
Jeśli urządzeń jest więcej, z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiednie urządzenie.

Wybór urządzenia kamera w przeglądarce Firefox
Wybór urządzenia kamera w przeglądarce Firefox

Wybór urządzenia mikrofon w przeglądarce Firefox
Wybór urządzenia mikrofon w przeglądarce Firefox

Pobieranie listy studentów i zapraszanie ich do zajęć w Classroom

Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni, z menu poziomego wybierz DYDAKTYKA, a następnie GRUPY.

Grupy zorganizowane są w ramach semestrów.
Aby wybrać grupy z semestr zimowego 2021/2022 wybierz 2021/2022z.
Znajdź swój przedmiot (kolumna PRZEDMIOT) i pobierz listę studentów (Lista studentów z grupy).

Po pobraniu lista studentów otworzy się w arkuszu Excel. Zaznacz i skopiuj dane adresowe studentów z kolumny jak pokazano poniżej. Każdą kolumnę należy zapraszać osobno!

Przejdź do odpowiednich zajęć na Google Classroom, do zakładki OSOBY, wybierz ikonę do zaproszenia, a następnie wklej wcześniej skopiowaną listę adresów mailowych.

Zapraszanie uczestników do zajęćDane studentów wyświetlą się jak pokazano poniżej.

Kliknij ZAPROŚ by wysłać zaproszenia do zajęć.


Studentów można zaprosić podając im kod dostępu do zajęć. Kod składa się z siedmiu znaków i znajduje się na głównej stronie zajęć w menu z lewej strony pod nazwą Kod zajęć.

W przypadku problemów z grupami, należy kontaktować się z dziekanatem.

Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć

Aby skopiować zajęcia, należy rozwinąć znak menu w lewym górnym rogu i wybrać zajęcia do skopiowania.

Zajęcia ukażą się w postaci panelu blokowego. Z prawej strony nazwy zajęć należy wybrać znak menu w postaci trzech kropek i wybrać interesującą opcję – edycję, kopiowanie lub archiwizowanie.

Wybierając kopię, należy dostosować ją do odpowiednich zajęć np. zmieniając nazwę grupy dedykowanej. Poszczególne opcje można edytować w późniejszych etapach pracując na dokładnej kopii powielonych zajęć. Skopiowane zajęcia będą w sobie zawierały wszystkie materiały, za wyjątkiem uczestników oraz ocen.

Do zarchiwizowania służy dokładnie ten sam przycisk menu w postaci kropek z prawej strony nazwy nazwy zajęć i wybraniu opcji Archiwizuj.

Aby dostać się ponownie do zajęć w postaci bloku, należy wybrać znak menu w postaci trzech kresek w lewym górnym rogu strony . Wszystkie zarchiwizowane zajęcia znajdują się w menu głównym pod opcją Zarchiwizowane zajęcia.

Można je skopiować, przywrócić bądź całkowicie usunąć.