Tworzenie zajęć w Classroom – wytyczne dla studentów

Niezbędne jest dodanie w każdych zajęciach, jako pierwszego zadania (tematu) - wstępu/wprowadzenia dla studentów, czyli wytycznych zawierających informację, w jaki sposób będzie przebiegało nauczanie (program zajęć, efekty uczenia się, z jakich programów będą korzystać studenci, jaka jest preferowana forma kontaktu) oraz informację na temat zaliczenia/egzaminu. Informacje te można dodać np. w formie opisu, pliku PDF lub innego dokumentu. Aby dodać zajęcia lub materiały, należy włączyć sekcję Zadania, a następnie wybrać przycisk Utwórz. ...
Read More

Tworzenie zajęć w Google Classroom

Jako nauczyciel, należy wybrać znak “+” w prawym górnym rogu usługi, wybrać “Utwórz zajęcia” i wypełnić odpowiednie pola. Po zatwierdzeniu, pod nazwą zajęć znajduje się kod zajęć. Jest on alternatywną formą zapraszania studentów do zajęć. Wszystkie wykłady i ćwiczenia dla każdej grupy dziekańskiej, powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu: Nazwa: Kierunek_NazwaWykładu np. FinanseIRachunkowosc_PodstawyMakroekonomii, FiR_PodstawyMakroekonomii Nazwa: Kierunek_NazwaĆwiczeń_GRUPA np. Zarzadzanie_PodstawyZarzadzania_GC07 Zobacz również: Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw....
Read More

Jak ustawić przekierowanie poczty na moim koncie na inny adres e-mail?

Metoda ustawienia przekierowania RoundCube Logujemy się na swoje konto, wybieramy Ustawienia, a następnie z menu "Filtry", "Dodaj nową regułę". Wpisujemy nazwę filtra oraz zaznaczamy pole Filtr włączony, W polu W stosunku do przychodzącej poczty: wybieramy wszystkich, Następnie ...wykonaj następujące czynności: wybieramy Przekaż wiadomość na konto i wpisujemy adres na jaki ma zostać przekierowana poczta (w przykładzie na konto uekat.pl), Klikamy Zapisz Gmail Logujemy się na swoje konto w domenie uekat.pl, wybieramy znak koła zębatego oznaczający ustawienia w prawym górnym rogu poczty, a następnie przycisk Zobacz wszystkie ustawienia. Wybieramy zakładkę Przekazywanie POP/IMAP, a następnie przycisk Dodaj adres do przekazywania dalej, w dostępnym polu należy wpisać adres, na który ma zostać przekierowana poczta, jeśli poczta ma zostać przekierowana na konto w innej domenie, po wpisaniu i wybraniu przycisku dalej, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia przekierowania oraz kodem potwierdzenia, w ustawieniach przekierowania pojawi się pole do wpisania kodu...
Read More