Tworzenie zajęć w Classroom – wytyczne dla studentów

Niezbędne jest dodanie w każdych zajęciach, jako pierwszego zadania (tematu) – wstępu/wprowadzenia dla studentów, czyli wytycznych zawierających informację, w jaki sposób będzie przebiegało nauczanie (program zajęć, efekty uczenia się, z jakich programów będą korzystać studenci, jaka jest preferowana forma kontaktu) oraz informację na temat zaliczenia/egzaminu. Informacje te można dodać np. w formie opisu, pliku PDF lub innego dokumentu.

Aby dodać zajęcia lub materiały, należy włączyć sekcję Zadania, a następnie wybrać przycisk Utwórz.

Tworzenie zajęć w Google Classroom

Jako nauczyciel, należy wybrać znak “+” w prawym górnym rogu usługi, wybrać “Utwórz zajęcia” i wypełnić odpowiednie pola.

Tworzenie zajęć w google classroom
Tworzenie zajęć w google classroom

Po zatwierdzeniu, pod nazwą zajęć znajduje się kod zajęć. Jest on alternatywną formą zapraszania studentów do zajęć.

Wszystkie wykłady i ćwiczenia dla każdej grupy dziekańskiej, powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu:

Nazwa: Kierunek_NazwaWykładu np. FinanseIRachunkowosc_PodstawyMakroekonomii, FiR_PodstawyMakroekonomii

Nazwa: Kierunek_NazwaĆwiczeń_GRUPA np. Zarzadzanie_PodstawyZarzadzania_GC07


Zobacz również: Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw.

Jak ustawić przekierowanie poczty na moim koncie na inny adres e-mail?Metoda ustawienia przekierowania

RoundCube

Logujemy się na swoje konto, wybieramy Ustawienia, a następnie z menu “Filtry”, “Dodaj nową regułę”.

    Wpisujemy nazwę filtra oraz zaznaczamy pole Filtr włączony,

    W polu W stosunku do przychodzącej poczty: wybieramy wszystkich,

    Następnie …wykonaj następujące czynności: wybieramy Przekaż wiadomość na konto i wpisujemy adres na jaki ma zostać przekierowana poczta (w przykładzie na konto uekat.pl),

    Klikamy Zapisz

Filtr przekierowania poczty

Gmail
Logujemy się na swoje konto w domenie uekat.pl, wybieramy znak koła zębatego oznaczający ustawienia w prawym górnym rogu poczty, a następnie przycisk Zobacz wszystkie ustawienia.

Wybieramy zakładkę Przekazywanie POP/IMAP, a następnie przycisk Dodaj adres do przekazywania dalej,

w dostępnym polu należy wpisać adres, na który ma zostać przekierowana poczta,

jeśli poczta ma zostać przekierowana na konto w innej domenie, po wpisaniu i wybraniu przycisku dalej, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia przekierowania oraz kodem potwierdzenia,

w ustawieniach przekierowania pojawi się pole do wpisania kodu przekierowania,

następnie należy wybrać opcję Przekaż dalej kopię przychodzącej poczty do: oraz z listy rozwijalnej ustawić sposób przekazywania poczty (wysyłanie kopii wiadomości lub usunięcie kopii z konta bazowego).

Wszystkie wprowadzone zmiany należy zapisać!

(kliknij w obrazek by powiększyć)

Przekierowanie poczty z konta gmail