Ocenianie prac studentów

Aby ocenić prace studentów, należy rozwinąć temat, do którego zostały przesłane zadania oraz wybrać ilość przesłanych prac.

Ukaże się nowa strona zawierająca prace wszystkich uczniów oraz tabela z wynikami.

Po wybraniu pracy studenta, z prawej strony pojawi się panel do oceny, w którym można ustalić odpowiednią ocenę (jeżeli została ustalona skala ocen, pole do wpisania oceny będzie zawierać informację o maksymalnej ilości punktów/oceny do zdobycia) lub załączyć komentarz.

Należy pamiętać o zapisaniu zmian w postaci przycisku Zwróć – student dzięki temu otrzyma informację o ocenie.

Wybierając zakładkę Oceny w głównym menu zajęć, ukaże się tabela zawierająca wszystkie oceny studentów z wszystkich zadań udostępnionych w zajęciach.

Tworzenie zadania

Aby dodać zajęcia lub materiały, należy włączyć sekcję Zadania, a następnie wybrać przycisk Utwórz wybierając odpowiednią opcję:

  • Projekt
  • Projekt – test
  • Pytanie
  • Materiał
  • Użyj posta ponownie

Do zadań można załączać materiały jako pliki lub z Dysku Google. Każdy plik, który został dodany z pozycji komputera, będzie zapisany na Dysku.

Tworzenie zajęć – zapraszanie studentów

Aby zaprosić studentów do zajęć, należy wybrać zakładkę Osoby, a następnie znak “+” po prawej stronie napisu Uczniowie.

Pojawi się pole, w którym należy wpisać cały adres mailowy studenta w domenie edu.uekat.pl lub cały adres mailowy grupy. Po zaproszeniu obok nazwiska osoby pojawi się napis “(zaproszono)”.

Lista utworzonych grup będzie wkrótce dostępna.

Tworzenie zajęć w Classroom – wytyczne dla studentów

Niezbędne jest dodanie w każdych zajęciach, jako pierwszego zadania (tematu) – wstępu/wprowadzenia dla studentów, czyli wytycznych zawierających informację, w jaki sposób będzie przebiegało nauczanie (program zajęć, efekty uczenia się, z jakich programów będą korzystać studenci, jaka jest preferowana forma kontaktu) oraz informację na temat zaliczenia/egzaminu. Informacje te można dodać np. w formie opisu, pliku PDF lub innego dokumentu.

Aby dodać zajęcia lub materiały, należy włączyć sekcję Zadania, a następnie wybrać przycisk Utwórz.

Tworzenie zajęć w Google Classroom

Jako nauczyciel, należy wybrać znak “+” w prawym górnym rogu usługi, wybrać “Utwórz zajęcia” i wypełnić odpowiednie pola.

Po zatwierdzeniu, pod nazwą zajęć znajduje się kod zajęć. Jest on alternatywną formą zapraszania studentów do zajęć.

Wszystkie wykłady i ćwiczenia dla każdej grupy dziekańskiej, powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu:

Nazwa: Kierunek_NazwaWykładu np. FinanseIRachunkowosc_PodstawyMakroekonomii, FiR_PodstawyMakroekonomii

Nazwa: Kierunek_NazwaĆwiczeń_GRUPA np. Zarzadzanie_PodstawyZarzadzania_GC07

Zapraszanie studentów do Classroom

Zapraszanie studentów do zadań w usłudze Classroom odbywa się na podstawie nazwy grupy dziekanatowej (instrukcja “Jak sprawdzić grupę dziekanatową?“).

Na samym początku należy wybrać z górnego menu zakładkę “Osoby“.

W polu Uczniowie należy wybrać ikonę zapraszania po prawej stronie.

Pojawi się pole, w którym należy wpisać nazwę grupy dziekanatowej. Jak pokazano na obrazku, zostaje wyświetlona lista grup do wyboru (nazwa wpisana przykładowo)

Po wybraniu odpowiedniej grupy, należy kliknąć przycisk Zaproś

W polu Uczniowie powinna pojawić się lista zaproszonych studentów z informacją “zaproszono“.