Sposoby na korektę wystawionej oceny

Aby zmienić ocenę należy: rozwinąć temat z przesłanymi zadaniami i wybrać ilość przesłanych prac, a następnie otworzyć zadanie wybranego studenta, zmieniając mu ocenę w panelu z prawej strony, po wybraniu wszystkich prac, w tabeli z wynikami z lewej strony zmienić ocenę w polu przy wybranych studencie, wybrać zakładkę “oceny” w menu głównym zajęć i zmienić ocenę w tabeli głównej. Należy pamiętać o zapisaniu wszystkich zmian! ...
Read More

Ocenianie prac studentów

Aby ocenić prace studentów, należy rozwinąć temat, do którego zostały przesłane zadania oraz wybrać ilość przesłanych prac. Ukaże się nowa strona zawierająca prace wszystkich uczniów oraz tabela z wynikami. Po wybraniu pracy studenta, z prawej strony pojawi się panel do oceny, w którym można ustalić odpowiednią ocenę (jeżeli została ustalona skala ocen, pole do wpisania oceny będzie zawierać informację o maksymalnej ilości punktów/oceny do zdobycia) lub załączyć komentarz. Zwróć - prowadzący oddaje pracę studentowi oraz jego ocenę. Jeżeli potrzebna jest praca studenta do archiwum, należy utworzyć jej kopię! Wybierając zakładkę Oceny w głównym menu zajęć, ukaże się tabela zawierająca wszystkie oceny studentów z wszystkich zadań udostępnionych w zajęciach. ...
Read More

Tworzenie zadania

Aby dodać zajęcia lub materiały, należy włączyć sekcję Zadania, a następnie wybrać przycisk Utwórz wybierając odpowiednią opcję: Projekt Projekt - test Pytanie Materiał Użyj posta ponownie Do zadań można załączać materiały jako pliki lub z Dysku Google. Każdy plik, który został dodany z pozycji komputera, będzie zapisany na Dysku....
Read More

Tworzenie zajęć w Classroom – wytyczne dla studentów

Niezbędne jest dodanie w każdych zajęciach, jako pierwszego zadania (tematu) - wstępu/wprowadzenia dla studentów, czyli wytycznych zawierających informację, w jaki sposób będzie przebiegało nauczanie (program zajęć, efekty uczenia się, z jakich programów będą korzystać studenci, jaka jest preferowana forma kontaktu) oraz informację na temat zaliczenia/egzaminu. Informacje te można dodać np. w formie opisu, pliku PDF lub innego dokumentu. Aby dodać zajęcia lub materiały, należy włączyć sekcję Zadania, a następnie wybrać przycisk Utwórz. ...
Read More

Tworzenie zajęć w Google Classroom

Jako nauczyciel, należy wybrać znak “+” w prawym górnym rogu usługi, wybrać “Utwórz zajęcia” i wypełnić odpowiednie pola. Po zatwierdzeniu, pod nazwą zajęć znajduje się kod zajęć. Jest on alternatywną formą zapraszania studentów do zajęć. Wszystkie wykłady i ćwiczenia dla każdej grupy dziekańskiej, powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu: Nazwa: Kierunek_NazwaWykładu np. FinanseIRachunkowosc_PodstawyMakroekonomii, FiR_PodstawyMakroekonomii Nazwa: Kierunek_NazwaĆwiczeń_GRUPA np. Zarzadzanie_PodstawyZarzadzania_GC07 Zobacz również: Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw....
Read More