Korzystanie z systemu eDMS MAYAN

Logowanie do eDMS MAYAN Założenie oraz odzyskanie hasła do konta domenowego UWAGA! Kliknięcie w danych obrazek spowoduje pokazanie go w pełnym rozmiarze. Na potrzeby instrukcji, wykorzystane zostały testowe konta użytkowników: Przełożony - bezpośredni przełożony pracownika składającego dokument Dostęp do filmów możliwy po zalogowaniu do konta uekat.pl! Aby zalogować się do systemu eDMS MAYAN (elektroniczny obieg dokumentów) należy: Wejść na stronę https://doc.ue.katowice.pl Wpisać dane logowania jak do konta domenowego np. login: jakowalski (tj. dwie pierwsze litery imienia oraz nazwisko - Jan Kowalski) lub annowak (od Anna Nowak) hasło: hasło dostępu do w/w konta Wprowadzenie do systemu eDMS MAYAN - film instruktażowy Opcje pozwalające wyszukiwać dokumenty znajdują się w menu po lewej stronie. Pole Indeksy pozwoliło posegregować dokumenty wg ustalonych wartości Na zdjęciu poniżej zostało pokazane jakie obecnie indeksy istnieją w systemie: Każdy z tych indeksów ma pola podrzędne dzięki czemu dokumenty są posegregowane w określony sposób (dokumenty pogrupowane wg stanu dla danego obiegu). Na przykład indeks Data utworzenia rozwija się na kolejne poziomy...
Read More

Aktualizacja aplikacji Microsoft Store

Podczas wyszukiwania aplikacji w sklepie Microsoft, może dość do sytuacji, że aplikacja nie jest dostępna. W tej sytuacji zależy zresetować aplikację sklepu microsoft. Należy wyszukać aplikację sklepu Microsoft w aplikacjach systemu, wpisując store w polu do wyszukiwania. Jeśli aplikacja zostanie znaleziona, należy wybrać opcję Ustawienia aplikacji. Pojawi się nowe okno, które zawiera dostępne informacje na temat aplikacji. Przesuwając pasek w dół, pojawi się pole Resetowanie. Aby naprawić aplikację, należy wybrać przycisk "Resetuj". Po ponownym włączeniu aplikacji Microsoft Store, w polu wyszukiwania, należy wpisać nazwę aplikacji potrzebną do zainstalowania i wybrać ją z listy. Informacja o braku produktu nie powinna się już pojawiać. ...
Read More

Aplikacja mPracownik dla systemu Windows 11

Microsoft Windows. Pobieranie i instalacja aplikacji - tylko dla Windows 11! W celu pobrania aplikacji, należy wejść do sklepu Microsoft lub otworzyć ten odnośnik. Podczas otwierania sklepu Microsoft Store, może pojawić się komunikat w przeglądarce jak na zdjęciu poniżej. Należy wybrać przycisk "Otwórz Microsoft Store". Logowanie do konta Microsoft NIE JEST WYMAGNE. Na nowo otwartej stronie bądź w aplikacji Microsoft Store należy wcisnąć klawisz Pobierz. Po pobraniu aplikacji, instalacja rozpocznie się automatycznie. Po zakończeniu instalacji, aplikację można otworzyć. Aplikację mPracownik należy wyszukać w menu start i uruchomić. Aby zarejestrować nowego użytkownika, należy rozwinąć opcje dodatkowe i wybrać Zarejestruj. UWAGA! Zalecane jest ODZNACZENIE opcji Zapamiętaj ustawienia, aby dane logowania nie zostały zapamiętane w aplikacji. Opcję tą należy wyłączyć przed każdym logowaniem w aplikacji. Pojawi się formularz do wypełnienia. W odpowiednie pola należy wpisać: Uczelniany adres mailowy w domenie ue.katowice.pl wg schematu imie.nazwisko@ue.katowice.pl WŁASNE hasło do systemu mPracownik wpisać dwa razy Ustawić adres serwera jako https://mpracownik.ue.katowice.pl Wcisnąć klawisz Zarejestruj. Zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy skopiować i wkleić w...
Read More

Korzystanie z Google Meet w aplikacji Classroom

Aktualizacja platformy e-learningowej Classroom przyniosła kilka ważnych zmian, których działanie zostało opisane poniżej. Ustawienia linku do spotkań meet jak i sam link, zostały umieszczone na głównej stronie zajęć po lewej stronie. Z tej pozycji link można resetować, kopiować oraz ustawiać jego widoczność dla uczniów. Po utworzeniu linku do spotkania, pojawi się przycisk "Dołącz" zatem nie ma potrzeby aby link umieszczać w strumieniu. W strumieniu zalecamy umieszczenie linków do spotkań, które zostały utworzone w inny sposób niż w Classroom. Nauczyciel główny tworzy link do zajęć w aplikacji Classroom i rozpoczyna zajęcia w meet. Od tego momentu jest on Organizatorem spotkania. Każdy kolejny zaproszony nauczyciel do Classroom będzie jedynie gospodarzem spotkania Różnica pomiędzy organizatorem, a gospodarzem - co do zasady, Organizator zawsze jest Gospodarzem, jednak Gospodarz nie musi być Organizatorem. Gospodarz ZAWSZE dziedziczy prawa dostępu od Organizatora. Organizator spotkania jest twórcą linku do zajęć. Aby Gospodarz stał się organizatorem, musi zresetować link do meet. ...
Read More

65-calowy interaktywny monitor dotykowy na salach dydaktycznych.

Sale dydaktyczne o numerach: 01/05N, 01/22N, 122N, 205N, 222N, 234N, 235N, 239N, 322N, 332N, 340N, 2.14 Rybnik i 2.15 Rybnik oraz 121A, 227A, 306A, 400A, 314B, 2/15CNTI, 3/15CNTI, 5/15CNTI, Aula NN, 251N, 413N i 1.14 Rybnik zostały wyposażone w MOBILNE INTERAKTYWNE MONITORY WIELKOFORMATOWE OPTOMA. Poniżej udostępniony został film instruktażowy z korzystania z w/w monitorów. UWAGA! Dostęp do filmu po zalogowaniu do konta w domenie uekat.pl!!! Szkolenie z korzystania z interaktywnych monitorów OPTOMA...
Read More

Archiwizacja testów na platformie moodle

Instrukcja zawiera informacje dotyczące archiwizacji odpowiedzi studentów w teście na platformie moodle. Sama platforma udostępnia taką opcję - należy w teście wejść w zakładkę Odpowiedzi, a następnie wybrać odpowiedni format w polu Pobierz tabelę danych jako. Poniższa instrukcja dotyczy opcji alternatywnej. UWAGA! Kliknij w zdjęcie aby je powiększyć! Po zalogowaniu do platformy moodle, należy ukryć lewe oraz prawe menu. Po wejściu do odpowiedniego kursu należy wybrac test, z którego chcemy zarchiwizować odpowiedzi. Wybierając ikonę ustawień czyli koło zębate, należy wybrać opcję Archive dostępną w sekcji Wyniki Otworzy się podgląd wszystkich odpowiedzi, które udzielili uczestnicy kursu w danym teście. Pobrać je można za pomocą Wydruku zatem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na stronie i wybrać Drukuj W podglądzie wydruku, urządzenie docelowe powinno wskazywać drukarkę lub inne urządzenie zewnetrzne. Aby zmienić urządzenie docelowe należy wybrać strzałkę w dół przy nazwie urządzenia i wybrać Zapisz jako pdf. Kliknąć Zapisz i wybrać miejsce zapisu pliku. Pobrany plik pdf będzie dokładnie w takiej formie jak w wydruku. Należy pamietać o ukryciu menu bocznych! Bez tej...
Read More

Aktualizacja linków do spotkań Meet w Classroom.

W związku z aktualizacją platformy Classroom, linki do spotkań Meet wygasły. Aby je zaktualizwać, po wejściu w wybrane zajęcia na platformie, powinno pojawić się okienko do uaktualnienia wszystkich linków. Po zaznaczeniu opcji "Uaktualnij wszystkie moje nieaktualne linki" i wybraniu przycisku "Uaktualnij link", wszystkie linki do spotkań Meet, w każdych zajęciach, będą znów aktywne. Jeśli jednak okienko się nie pojawi, linki należy zaktualizować ręcznie. Aby to zrobić, należy wejść w ustawienia zajęć na platformie Classroom i w sekcji Ogólne odnaleźć Zarządzaj linkiem do rozmowy w Meet. W polu z linkiem należy wybrac strzałkę w dół, a następnie Uaktualnij. Ustawienia meet, jak i sam link, znajduje się w menu z lewej strony. W zależności czy link został utworzony bądź nie, widnieje przycisk Utwórz lub Dołącz. Z tej pozycji również można zarządzać linkiem do spotkania. Wystrczy wybrać ikonę trzech kropek oznaczających Ustawienia, a następnie Zarządzaj. Należy zwrócić uwagę, aby link był widoczny dla studentów. Po zapisaniu ustawień, pod przyciskiem będzie widnieć informacja czy link jest widoczny dla studentów...
Read More

Jak uzyskać dostęp do portalu LEX?

Dzięki podpisaniu umowy z firmą Wolters Kluwer, dostęp do portalu jest możliwy na terenie całego kampusu uczelni pod adresem http://ip.lex.pl. Dostęp do portalu Lex spoza sieci komputerowej UE jest możliwy po skonfigurowaniu serwera proxy. UWAGA! Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie! Dla ułatwienia można wykorzystać alternatywną przeglądarkę, która będzie używana tylko do zasobów wymagających skonfigurowanego serwera proxy. W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisujemy adres http://ip.lex.pl. Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana, wyświetli się okno logowania. Po podaniu prawidłowych danych logowania (takich samych jak do sieci bezprzewodowej – jako nazwę użytkownika wpisujemy np. login@eduroam.ue.katowice.pl lub imie.nazwisko@edu.uekat.pl) otworzy się strona portalu. W prawym górnym rogu strony w kolorze zielonym wyświetlony zostanie adres IP, dla którego przyznany jest dostęp. Jeżeli adres wyświetlony jest w kolorze czerwonym, serwer proxy nie został skonfigurowany prawidłowo. Aby wejść do programu Lex należy wcisnąć zaznaczony powyżej klawisz. Logowanie do portalu nie jest wymagane! Po zakończeniu pracy należy przywrócić pierwotną konfigurację przeglądarki. ...
Read More

Tworzenie projektów w Google Classroom z możliwością zatrzymania kopii prac.

Tworzenie nowego zadania Dotychczasową metodą zbierania zadań było utworzenie nowego projektu gdzie studenci mieli możliwość przesyłania dowolnych plików lub oddania kopii utworzonego pliku przez nauczyciela. W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi określania właściciela oddanych plików, opisany został inny sposób zbierania i archiwizowania prac studentów. Tworząc nowy projekt (zadanie), należy utworzyć nowy plik Formularza. Kolejnym krokiem jest edycja utworzonego formularza. Zamiast standardowego pytania, należy wybrać "Prześlij plik". Pojawi się komunikat z informacją o zezwoleniu przesyłania plików na dysk nauczciela. Po wybraniu przycisku Dalej, należy ustawić odpowiednie opcje: Zezwalaj na przesyłanie tylko określonych typów plików - jeśli opcja jest wyłączona, każdy format plików jest dozwolony. Po włączeniu opcji, pojawią się opcje formatów do wybrania, Maksymalna liczba plików - domyślnie ustawione jest 1 co oznacza, że każdy student będzie mógł przesłać tylko jeden plik, Maksymalny rozmiar pliku - opcja stanowiąca maksymalny rozmiar jednego pliku wysłanego przez jednego studenta, Do tego formularza można przesłać maksymalnie 1 GB plików - po wybraniu opcji Zmień, można ustawić maksymalny rozmiar wszystkich przesłanych plików...
Read More

Korzystanie z VMWare Horizon

Dostęp HTML Otwórz okno przeglądarki. Przejdź na stronę https://srv-view.ue.local/. Jeżeli będzie to konieczne dodaj w Swojej przeglądarce wyjątek dla tej witryny. Opis znajdziesz na końcu tego dokumentu. Wciśnij klawisz VMWare Horizon HTML Access. W kolejnym oknie zaloguj się za pomocą użytkownika systemu operacyjnego, którego będziesz używać i wciśnij Login (odpowiedni login otrzymasz od prowadzącego zajęcia!) Po poprawnym zalogowaniu, wyświetlone zostaną dostępne pule maszyn. Na wybranej puli wciśnij lewy klawisz myszy. Zostaniesz zalogowany do systemu. System Windows zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Dodawanie wyjątku dla strony srv-view.ue.local Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome UWAGA! W przypadku wystąpienia problemów z rozłączaniem sesji (problem występuje w niektórych wersjach Google Chrome) proszę spróbować innej przeglądarki, np. Firefox. Możesz użyć jednej z dostępnych wersji portable, które nie wymagają instalacji. Poniżej wstępnie skonfigurowana przeglądarka Firefox 46 w wersji Portable. Wypakuj plik archiwum np. na pulpicie. Nie używaj tej przeglądarki w celach innych niż dostęp do Horizon!!! Plik do pobrania Jak korzystać z VPN?...
Read More