Jak ustawić automatyczną odpowiedź (autoresponder/vacation)?Wymagany tylko JEDEN AKTYWNY autoresponder!


Roundcube

Logujemy się na swoje konto, a następnie wybieramy z menu “Ustawienia” zakładkę “Filtry”, wybieramy aktywny “Zbiór filtrów” (jeżeli nie ma takiego, to klikamy znak “+”, wpisujemy dowolną nazwę i klikamy “Zapisz”).

Wybór opcji Ustawienia w menu systemu pocztowego Roundcube
Menu ustawienia z zaznaczoną opcją "Filtry" w systemie pocztowym Roundcube
Menu ustawienia z zaznaczoną opcją “Filtry” w systemie pocztowym Roundcube
Przycisk plus oznaczający dodanie nowego filtra w systemie pocztowym Roundcube
  Klikamy znak “+” w kolumnie “Filtry”,
  podajemy nazwę filtra “Autoresponder”, zaznaczamy “spełniających dowolne z poniższych kryteriow”,
  wybieramy Od/istnieje,
  następnie dodajemy kryterium X-Spam-Flag/jest równe i wpisujemy “NO”,
  dodajemy kolejne kryterium Od/zawiera i wpisujemy ue.katowice.pl,
  wybieramy “Odpowiedz wiadomością treści” i uzupełniamy pola,
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail (lub wybieramy “Wypełnij wszystkimi moimi adresami”. Adresy z utworzonych Tożsamości wypełnią się automatycznie),
  w polu “Częstotliwość …” wpisujemy 1,
  odznaczamy opcję “filtr wyłączony”,
  Potwierdzamy klikając “Zapisz”.

Takie ustawienie autorespondera będzie wysyłało odpowiedź tylko na wiadomości, które nie będą zaklasyfikowane jako SPAM.


Aby wyłączyć automatyczną odpowiedź należy ponownie wybrać z menu “Filtry” aktywny zbiór filtrów, następnie klikamy na filtr z autoresponderem i zaznaczamy “Filtr wyłączony”. Potwierdzamy klikając “Zapisz”.


Filtr umożliwia zaawansowane przesyłanie automatycznych odpowiedzi w zależności od określenia różnych warunków.
(Kliknij w obrazek by powiększyć)

autoresponder
Przykład gotowego autorespondera

Jak zmienić domyślny port SMTP?Ms Outlook/Express/Windows Mail

  Z menu: “Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć “Właściwości” a później zakładkę “Zaawansowane
  W polu “Poczta wychodząca (SMTP)” wpisać 587
  Sprawdzić czy jest włączona opcja uwierzytelnienia SMTP

Thunderbird

  Z menu: “Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać “Serwer poczty wychodzącej (SMTP)
  Kliknąć przycisk “Edytuj
  W polu “Port” wpisać 587
  Zaznaczyć “Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole “Użytkownik”
  Ewentualnie można zaznaczyć “Używaj połączenia szyfrowanego” opcję “TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia “OK”

Jak ustawić w RoundCube alias?RoundCube

  Logujemy się na pocztę.
  Klikamy – Ustawienia Tożsamości
  Wybieramy tożsamość, którą chcemy zmienić
  W polu Nazwa wpisujemy: imię i nazwisko
  W polu E-mail wpisujemy nasz alias np. jan.kowalski@ue.katowice.pl
  Klikamy Zapisz.

Tworzenie nowej tożsamości.

  Logujemy się na pocztę.
  Klikamy – Ustawienia TożsamościNowa tożsamość
  W polu Nazwa wpisujemy: imię i nazwisko
  W polu E-mail wpisujemy nasz alias np. jan.kowalski@ue.katowice.pl
  Klikamy Zapisz.
  Przy wysyłaniu wybieramy nową tożsamość.

Pasek menu w programie pocztowym Roundcube

Pole “Tożsamości” w programie pocztowym Roundcube

Pola do edycji tożsamości w programie pocztowym Roundcube

Jak mogę dostosować filtrowanie spamu do swoich potrzeb?Należy zalogować się na swoje konto przez stronę https://poczta.ue.katowice.pl/. Do obsługi swojego konta wybieramy program RoundCube.

Zaawansowane filtrowanie wiadomości dostępne jest w menu “Ustawienia/Filtry“.
Następnie należy kliknąć “Dodaj nową regułę” i ustawić opcje filtrowania.

Przykłady:


  Automatyczne wyrzucanie wiadomości oznaczonych jako “Spam” (należy stosować z dużą ostrożnością)

   “Wiadomość” – “Nagłówek” – “X-Spam-Flag” – “jest” – “YES”

   Akcja “Wyrzuć”


  Automatyczne wyrzucanie wiadomości, które podczas testów antyspamowych uzyskały N punktów. N powinno być na tyle duże, aby prawdopodobieństwo że wiadomość jest spamem było bardzo duże. N powyżej 10 oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo, że wiadomość to spam.

   “Wiadomość” – “Nagłówek” – “X-Spam-Level” – “pasuje wyrażenie regularne” – “\*{10,100}”

   Akcja “Wyrzuć”


  Automatyczne przenoszenie wiadomości oznaczonych jako “Spam” do folderu Spam

   “Wiadomość” – “Nagłówek” – “X-Spam-Flag” – “jest” – “YES”

   Akcja “Przesuń do folderu” – “Spam”


  Automatyczne usuwanie wiadomości od określonego nadawcy

   “Wiadomość” – “Nagłówek” – “From” – “jest’ – wpisz@adres.nadawcy

   Akcja “Wyrzuć”

Chcę wysłać mailling do wszystkich studentów/pracowników. Jak to zrobić?Wiadomości należy wysyłać zgodnie
“Zarządzeniem Rektora nr 35/18”

Zasady wysyłania wiadomości na listy mailingowe

  • Pracownik Uniwersytetu podlegający zgodnie ze schematem organizacyjnym Rektorowi, Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji lub Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej, wysyła wiadomość (z podaną nazwą listy, na którą chce aby wiadomość została rozesłana) na adres mailing-edu@ue.katowice.pl.
  • Pracownik Uniwersytetu podlegający zgodnie ze schematem organizacyjnym Kanclerzowi lub jego zastępcom, wysyła wiadomość (z podaną nazwą listy, na którą chce aby wiadomość została rozesłana) na adres mailing-adm@ue.katowice.pl.

Zapisać się na listę można również wchodząc na jej stronę informacyjną

Dostępne listy mailingowe


Obowiązek pracownika zapisania się właściwej listy określa zarządzenie
Rektora nr 118-16 załącznik nr 1

Jak włączyć uwierzytelnianie SMTP?Dostosowanie programów pocztowych do włączenia uwierzytelniania na pocztę wychodzącą (SMTP)

  serwer poczty przychodzącej (POP3): pop.ue.katowice.pl
  serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.ue.katowice.pl
  serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.ue.katowice.pl

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.

MS Outlook/Express

Odradzamy używania MS Outlook Express, ponieważ jest przestarzałym oprogramowaniem.

  Z menu “Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć “Właściwości” a później zakładkę “Serwery”
  Zaznaczyć “Serwer wymaga uwierzytelnienia” – można również ustawić nazwę użytkownika i hasło klikając przycisk “Ustawienia”
  Ewentualnie można jeszcze wybrać zakładkę Zaawansowane” i zaznaczyć opcję “Ten serwer wymaga…” (pod okienkiem “Poczta wychodząca (SMTP)”) – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana.
  Potwierdzić nowe ustawienia “OK”

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.


Thunderbird:

  Z menu: “Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać “Serwer poczty wychodzącej (SMTP)”
  Kliknąć przycisk “Edytuj”
  Zaznaczyć “Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole “Użytkownik”
  Ewentualnie można zaznaczyć “Używaj połączenia szyfrowanego” opcję “TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia “OK”

Wymagana jest zmiana domyślnego portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587.

Uwaga!
W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.

Jaki serwer ustawić do odbierania i wysyłania poczty?Użytkownicy posiadający konto na serwerze ekonom.ue.katowice.pl:

  Serwer IMAP: imap.ue.katowice.pl, 993 (szyfrowanie SSL/TLS)*ZALECANE

  Serwer POP3: pop.ue.katowice.pl, port: 995 (szyfrowanie SSL/TLS)

  Serwer SMTP: smtp.ue.katowice.pl, port: 587, włączone uwierzytelnianie (ewentualnie włączone szyfrowanie STARTTLS)

  Adres e-mail: login@ue.katowice.pl (dla pracowników – zgodny z zarządzeniem Rektora)

Nazwa konta: login

Uwaga!

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.

Należy włączyć uwierzytelnianie.