Jak odzyskać hasło do mojego konta e-mail?

Tylko i wyłącznie konta na Uczelnianym serwerze pocztowym.

Hasła nie można odzyskać, można je natomiast zmienić na tymczasowe. Resetowanie hasła odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00

Użytkownicy, którzy nie podali  danych do odzyskania hasła muszą zgłosić się osobiście do centrum informatycznego, bud. CNTI p. 4/15.

Hasło można zmienić w następujący sposób:

Wysłać prośbę o zmianę hasła na adres odzyskajhaslo@ue.katowice.pl

Adres nadawcy musi zgadzać się z adresem podanym w danych do odzyskania hasła. W temacie należy podać nazwę konta e-mail. Przykład: “Proszę o odblokowanie konta e-mail: użytkownik”.

Pracownik odeśle na podany w danych do odzyskania hasła adres e-mail prośbę o potwierdzenie.

Po uzyskaniu potwierdzenia zostanie odesłane tymczasowe hasło, które należy zmienić wg. tej procedury.

Studenci, którzy utracili hasło do poczty w domenie Google Apps dla Edukacji, mogą je zmienić:

  • osobiście w Centrum Informatycznym, bud. CNTI w pokoju 4/15

Studenci Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku – telefonicznie po weryfikacji danych na podstawie numeru PESEL:

  • +32 257 7685
  • +32 257 7691

STUDENCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZEDSTAWIENIA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ!