Strona główna

Google jako podmiot odpowiedzialny

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami o problemach z jakością połączeń podczas spotkań w aplikacji Meet (przerywanie połączenia, zawieszanie się komputera, przeglądarki oraz innych usług Google) pragniemy poinformować, że podmiotem odpowiedzialnym za realizację usługi jest firma Google.

Wszelkie pakiety danych przesyłane są od użytkownika do serwerów Google i z powrotem. W przypadku pracy/nauczania zdalnego Centrum Informatyczne nie może zlokalizować przyczyn występowania problemów, ponieważ cała komunikacja odbywa się bez pośrednictwa urządzeń oraz usług uczelni. Nie ma również wpływu na jakość usług świadczonych przez podmioty trzecie, jakim są m.in dostawcy internetu dla użytkowników domowych.

UWAGA! Centrum Informatyczne nie ma dostępu do żadnych danych przesyłanych między studentem, a nauczycielem!

Regulamin świadczenia usług w oparciu o usługę Google Apps dla Szkół i Uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach


Prowadzenie zajęć w semestrze zimowym 2022/2023

UWAGA! Aby brać czynny udział w zajęciach zdalnych, należy posiadać konto mailowe w domenie edu.uekat.pl! Konta zakładane są automatycznie po aktywacji konta w Wirtualnej Uczelni!

Dostęp do zajęć w Classroom ma tylko i wyłącznie twórca zajęć!!! Centrum Informatyczne nie dostępu do ŻADNYCH zajęć w Classroom!


W celu kontaktu z Centrum Informatycznych w sprawach:

    • utraty hasła do poczty uczelnianej
    • problemów z zalogowaniem się do poczty
    • problemów z zalogowaniem się do platformy moodle
    • problemów z zalogowaniem się do zasobów bibliotecznych

prosimy o kontakt mailowy pod adresem adm.konta@uekat.pl. Prosimy również o dokładne zapoznanie się z dostępnymi instrukcjami w poszczególnych działach.


EDMS


Google Workspace


EDUROAM


mPRACOWNIK


POCZTA


MOODLE


BAZY BIBLIOTECZNE


WIRTUALNA UCZELNIA


OPROGRAMOWANIE DYDAKTYCZNE


INNE