Szybkie pytania i odpowiedzi – Google Classroom

Wszystkie zajęcia są zapisywanie na Dysku Google w folderze głównym Classroom, z podziałem na podfoldery o takiej samej nazwie zajęć.
Dysk google - folder classroom z podziałem na zajęcia i zadania
Podczas wpisywania adresu mailowego studenta, pojawi się lista rozwijana, a w niej wybrany student. Może się zdarzyć, że kilku studentów ma to samo imię i nazwisko, przez co w liście może pojawić się kilka adresów.

W takim wypadku należy sprawdzić poprawność adresu mailowego przypisanego do studenta - adresy będą posiadać numer zaraz po nazwisku.
Różne konta kilku studentów

Poprawne zaproszenie studenta wygląda tak, że w liście rozwijanej pojawia się kolejno jego imię i nazwisko, a pod spodem przypisany do niego adres mailowy. Jeżeli w liście rozwijanej pojawia się dwa razy adres mailowy, oznacza to, że adres został wpisany błędnie lub nie istnieje. Jak można zauważyć, po poprawnym wpisaniu adresu studenta, awatar będzie posiadał pierwszą literę imienia lub ustawiony przez studenta obrazek. Po niepoprawnym wpisaniu, w awatarze pojawi się ikona użytkownika.

POPRAWNIE
Poprawnie wpisany adres mailowy studenta

NIEPOPRAWNIE
Niepoprawnie wpisany adres mailowy - brak awatara z inicjałem imienia, brak imienia i nazwiska

Po wysłaniu zaproszenia na wybraną pozycję z listy rozwijanej, powinno pojawić się Imię Nazwisko studenta (zaproszono). Jeżeli pojawia się adres mailowy (zaproszono), zaproszenie "zostało wysłane" błędnie.

POPRAWNIE

NIEPOPRAWNIE
Niepoprawnie zaproszony do zajęć student
Pliki wysłane przez studentów również zapisują się na Dysku Google w folderze głównym Classroom, z podziałem na podfoldery o takiej samej nazwie zajęć oraz nazwie zadania.

Na obrazku poniżej zostało pokazane, gdzie zapisał się plik w Zajęciach nr 1Zadaniu pierwszym
Miejsce zapisanych plików, przesłanych przez studentów
Właścicielem pliku wysłanego przez Google Classroom jest student.
Dopiero gdy student wybierze przycisk "Oddaj", właścicielem staje się prowadzący zajęcia.
Właścicielem przesłanego, ale nieoddanego pliku jest student


Przycisk służący do oddania pliku

Gdy student wybierze przycisk ODDAJ, nazwa właściciela zmieni się na "ja" - czyli nauczyciela.
Po oddaniu pliku, właścicielem staje się nauczyciel
Po wybraniu przycisku "Zwróć", właścicielem plików na nowo staje się student. Prowadzący nie ma do plików żadnych praw.
Przycisk Zwróć
Utwórz kopię dla każdego ucznia oznacza, że na dysku prowadzącego zajęcia tworzy się szablon utworzonego dokumentu, na którym studenci będą mogli pracować, bez konieczności tworzenia nowego dokumentu bądź przesłania pliku. Są to pliki współdzielone w relacji student-nauczyciel.
Właścicielem kopii są studenci, dla których została utworzona kopia dokumentu. Pozostaną nimi do momentu wybrania przycisku ODDAJ. Do tego czasu, prowadzący może jedynie mieć wgląd do plików.
Kopie dokumentu utworzone dla każdego studenta
Prowadzący ma możliwość podglądu oraz edycji kopii studentów. Jeżeli student nie oddał swojej pracy i istnieje ryzyko jej usunięcia (jako właściciel, student ma taką możliwość), nauczyciel może utworzyć nową kopię wybranego dokumentu.
W tym celu należy odszukać kopię dokumentu wybranego studenta, kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Utwórz kopię". W tym momencie utworzy się kolejna kopia, lecz jej właścicielem jest nauczyciel.
Tak, wszystkie pliki na dysku google w folderach zajęć, można skopiować, niezależnie od tego kto jest właścicielem.

Przykładowo - wysłany przez studenta plik z pozycji pulpitu, jako nowe zadanie, jest udostępniony na dysku google nauczyciela. Mimo, że to student jest właścicielem pliku, nauczyciel może bez problemów utworzyć kopię.
Aby utworzyć kopię plików, należy odszukać w dysku google folder Classroom, a następnie folder z nazwą wybranych zajęć. Wszystkie wysłane pliki znajdują się w folderach z nazwą zadania.

Po wejściu w folder z zadaniem, należy zaznaczyć wszystkie pliki (przytrzymać przycisk CTRL i zaznaczać każdy kolejny plik LUB wybrać kombinację klawiszy CTRL + A by zaznaczyć wszystkie, zaznaczone pliki będą podświetlone na niebiesko), kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy i wybrać Utwórz kopię.

W dolnym lewym rogu powinna pojawić się informacja o tworzeniu kopii.
Zaznaczone pliki do skopiowania

Wybranie opcji Utwórz kopię

Informacja o kopiowaniu

Pliki oryginalne oraz ich kopie
Kopii folderu nie można utworzyć, ale cały folder można pobrać na dysk komputera.

W tym celu należy odnaleźć wybrany folder do pobrania, kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Pobierz. W dolnym prawym rogu pojawi się informacja o Przygotowaniu do kompresowania. Oznacza to, że cały plik zostanie spakowany do archiwum czyli pliku z rozszerzeniem ZIP.
Taki plik zostanie automatycznie zapisany na urządzeniu.
Folder z wybranymi zajęciami do pobrania

Pakowanie folderu do pliku skompresowanego
Po pobraniu folderu, jest on zapisany w postaci pliku skompresowanego, tzw. archiwum. Do jego otworzenia służą takie programy jak 7zip lub WinRAR.
Nie ma żadnych przeciwwskazań aby pobrane i skompresowane pliki wrzucić na nowo na dysk google.

W tym celu dobrym rozwiązaniem jest utworzenie na dysku google nowego folderu o nazwie "Archiwum zajęć" bądź takiej, która jasno będzie wyrażała iż są to zarchiwizowane zajęcia z classroom, oraz przesłania do niego wszystkich pobranych wcześniej plików. Instrukcja tworzenia nowych materiałów na dysku google została opisana tutaj.
Zaprosić studentów do zajęć, można na trzy sposoby:
- wpisując nazwę grupy lub cały adres mailowy, w której znajdują się studenci i wybierając ją z listy,
- wpisując adres mailowy studenta i wybierając go z listy,
- podać studentom kod dostępu do zajęć.
Podczas wpisywania nazwy grupy w polu zapraszania do zajęć, pojawi się lista rozwijana, a w niej nazwa grupy oraz pod spodem jej adres mailowy. To oznacza, że nazwa grupy lub jej adres zostały wpisane poprawnie, należy kliknąć na wybraną grupę.

Jak można zauważyć, po poprawnym wpisaniu adresu grupy, awatar będzie posiadał pierwszą literę nazwy grupy. Po niepoprawnym wpisaniu, w awatarze pojawi się ikona użytkownika.

POPRAWNIE
Zaproszenie grupy do zajęć


Podczas wpisywania nazwy grupy w polu zapraszania do zajęć, pojawi się lista rozwijana, a w niej adres mailowy grupy jako nazwa oraz pod spodem ponownie adres mailowy. To oznacza, że nazwa grupy lub jej adres zostały wpisane niepoprawnie, Należy sprawdzić poprawność wpisywanej nazwy lub czy dana grupa istnieje.

NIEPOPRAWNIE
Błędnie wpisany adres mailowy grupy
Lista utworzonych grup jest dostępna tutaj.

Dodatkowo, po poprawnym wysłaniu zaproszeń do grupy, powinna pojawić się lista zaproszonych studentów. W przeciwnym wypadku, pojawi się tylko adres grupy, do której "zostało wysłane" zaproszenie.

NIEPOPRAWNIE WYSŁANE ZAPROSZENIE DO GRUPY
Błędnie wysłane zaproszenie do grupy studentów do zajęć w classroom
Głównymi przyczynami powstawania błędów podczas zaproszenia studentów do zajęć są:
- błędnie wprowadzony adres mailowy studenta (jak rozpoznać błędnie wysłane zaproszenia zostało opisane wyżej),
- prowadzący w ciągu 24h wysłał maksymalną liczbę zaproszeń do zajęć tj, 500 (Limity obowiązujące w Google Classroom)

Jeżeli błąd występuje, tylko prowadzący powinien kontaktować się z Centrum Informatycznym i zgłosić problem.
Następnym krokiem będzie pomoc zdalna przy zapraszaniu studentów lub zaproszenie wybranego administratora do zajęć jako NAUCZYCIELA. W innym wypadku, pracownicy CI nie będą mogli ingerować w zajęcia.

Dostęp do zajęć ma tylko i wyłącznie nauczyciel.
Kontaktować należy się z Działem Wsparcia Informatycznego:
- +48 32257 7650,
- +48 32257 7685,
- +48 32257 7691,
lub wysłać wiadomość na adres adm.konta@uekat.pl.
Należy pamiętać, aby w wiadomości załączyć zrzuty ekranu, które powinny zawierać:
- informacje o zalogowanym koncie mailowym,
- błąd, który się pojawił razem z opisem,
- przykład wpisywanych danych, podczas których wyskakuje błąd (np. podczas zapraszania studenta).

[fluentform id=”1″]