Instrukcje dla nauczycieli

Poniżej zostały zebrane wszystkie instrukcje, które pomogą nauczycielom pracować ze studentami na odległość.

Logowanie do platformy
Zakładanie kursu
Administracja kursem
Egzaminy na platformie Moodle
Jak utworzyć grupy na platformie moodle?
Spotkania Meet od A do Z
Rejestracja konta GoogleApps dla pracowników
Jedna przeglądarka – jedno konto!
Gdzie szukać aplikacji usługi GSuite?
Logowanie do GSuite
Zmiana języka w usługach Google Apps
Tworzenie zajęć w Google Classroom
Udostępnianie materiałów w GoogleClassrom
Zapraszanie studentów do Classroom
Jak sprawdzić nazwę grupy dziekanatowej?
Grupy dziekanatowe
Udostępnianie kamery oraz mikrofonu w Google Meet
Jak pobrać oceny z zadań w clasroom?
Microsoft Teams

Egzaminy Online – Ocenianie (tylko po zalogowaniu w domenie uekat.pl) – dotyczy również platformy Moodle

Krótkie filmy instruktażowe dotyczące pracy z Google Classroom

Tworzenie zajęć

Tworzenie zajęć w Google Classroom
Tworzenie zajęć w Classroom – wytyczne dla studentów
Tworzenie zajęć – dodanie kuratora kierunku
Tworzenie zajęć – ustawienia powiadomień oraz opcji zajęć
Proponowany układ prowadzenia zajęć
Tworzenie zajęć – ustalenie skali ocen – przykład
Tworzenie zajęć – zapraszanie studentów

Prowadzenie zajęć

Tworzenie zadania
Ocenianie prac studentów
Sposoby na korektę wystawionej oceny
Kalendarz i zajęcia online – przykład rozwiązania
Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć

Powrót do strony głównej