Strona główna

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami o problemach z jakością połączeń podczas spotkań w aplikacji Meet (przerywanie połączenia, zawieszanie się komputera, przeglądarki oraz innych usług Google) pragniemy poinformować, że podmiotem odpowiedzialnym za realizację usługi jest firma Google.

Wszelkie pakiety danych przesyłane są od użytkownika do serwerów Google i z powrotem. W przypadku pracy/nauczania zdalnego Centrum Informatyczne nie może zlokalizować przyczyn występowania problemów, ponieważ cała komunikacja odbywa się bez pośrednictwa urządzeń oraz usług uczelni. Nie ma również wpływu na jakość usług świadczonych przez podmioty trzecie, jakim są m.in dostawcy internetu dla użytkowników domowych.

Regulamin świadczenia usług w oparciu o usługę Google Apps dla Szkół i Uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach


Prowadzenie zajęć w semestrze letnim 2020/2021

UWAGA! Aby brać czynny udział w zajęciach zdalnych, należy posiadać konto mailowe w domenie edu.uekat.pl! Konta zakładane są automatycznie po aktywacji konta w Wirtualnej Uczelni!

Grupy dziekanatowe
Listra grup dziekanatowych w GSuite
Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw.
Tworzenie projektów w Google Classroom z możliwością zatrzymania kopii prac.

UWAGA! Na skutek ciągłych zmian w grupach dziekanatowych, ilość członków jest ręcznie aktualizowana na bieżąco przez dziekanat. Wysyłka zaproszeń do zajęć w Classroom nie działa wstecz dlatego wykładowca zobowiązany jest wysłać indywidualne zaproszenie do zajęć studentom, którzy nie zostali jeszcze dopisani do grupy!

Dostęp do zajęć w Classroom ma tylko i wyłącznie twórca zajęć!!!
Centrum Informatyczne nie dostępu do ŻADNYCH zajęć w Classroom!Nazwy zajęć w classroom NIE SĄ tym samym co nazwy grup w systemie!
Aktualizacja studentów w grupach, utworzonych w systemie Google w celu łatwiejszego wysyłania zaproszeń, nie aktualizuje studentów zaproszonych już do zajęć!

Filmy instruktażowe dostępne po zalogowaniu - uekat.pl / edu.uekat.pl

Gdzie szukać aplikacji usługi GSuite?
Logowanie do GSuite

Tworzenie zajęć

Tworzenie zajęć w Google Classroom
Tworzenie zajęć w Classroom – wytyczne dla studentów
Tworzenie zajęć – dodanie kuratora kierunku
Tworzenie zajęć – ustawienia powiadomień oraz opcji zajęć
Proponowany układ prowadzenia zajęć
Tworzenie zajęć – ustalenie skali ocen – przykład
Tworzenie zajęć – zapraszanie studentów

Prowadzenie zajęć

Tworzenie zadania
Ocenianie prac studentów
Sposoby na korektę wystawionej oceny
Kalendarz i zajęcia online – przykład rozwiązania
Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć

Aby bez problemów pracować z usługami Google, należy korzystać WYŁĄCZNIE Z JEDNEGO PROFILU dla przeglądarki!!!

Jedna przeglądarka – jedno konto!


Egzaminy na platformie moodle

DLA PLATFORMY MOODLE WYMAGANA NAJNOWSZA WERSJA BEZPIECZNEJ PRZEGLĄDARKI SAFE EXAM BROWSER!!!


Centrum Informatyczne zaktualizowało uczelnianą platformę Moodle do najnowszej wersji oraz dokonało pełnej implementacji bezpiecznych egzaminów wraz z wykorzystaniem najnowszej wersji przeglądarki SEB opartej na Google Chrome.
W związku z powyższym, podjęta została decyzja o przeprowadzaniu egzaminów w roku 2020/2021 z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowej Moodle (https://moodle.ue.katowice.pl/).
Platforma Egzaminy Online zostanie zarchiwizowana i wyłączona w połowie stycznia 2021 roku. Do tego czasu prosimy o wyeksportowanie i zarchiwizowanie swoich testów (testy można zaimportować do uczelnianego Moodle).Aby zneutralizować liczbę błędów, które mogą pojawić się podczas podejścia do egzaminu z wykorzystaniem przeglądarki SEB, utworzony został egzamin testowy w kategorii Szkolenia/EGZAMIN - TEST DLA WSZYSTKICH - DZIAŁ IT. Jest on dostępny dla każdego w celu sprawdzenia poprawności działa przeglądarki.

Prosimy o wysyłanie wniosków o kursy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem!!!Zwracamy się do Państwa z prośbą o wysłanie pytań na adres: online.education@uekat.plProblemy z SEB
Instrukcja dla studentów - egzaminy na platformie Moodle
Instrukcja dla nauczycieli - egzaminy na platformie Moodle
Jak utworzyć grupy na platformie moodle?
Tworzenie kopii zapasowej egzaminu - dla platformy egzaminy online!
Jak utworzyć grupy na platformie moodle?
Jak ustalić własną skalę ocen oraz ocenić prace?


Pragniemy przypomnieć, że CNTI udostępnia stanowiska komputerowe z kamerą oraz mikrofonem (stanowiska prowadzących!) na czas egzaminu. Więcej informacji TUTAJ.


Instrukcje usług Google


PRZYDATNE INSTRUKCJE

Jak korzystać z VPN?
Korzystanie z VMWare Horizon
Nie mogę połączyć się do spotkania w Google Meet!
Egzaminy na platformie Moodle
Dodanie nowej tożsamości
Jak ustawić automatyczną odpowiedź (autoresponder/vacation)?
Egzaminy Online
Nagrywanie materiałów z komputera
Logowanie do Wirtualnej Uczelni
Jak zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej Google Apps?
Jak zalogować się do platformy Moodle?
Jak uzyskać dostęp do baz danych (np. bibliotecznych) spoza sieci komputerowej UE?
Pomoc zdalna
Matlab – dostęp do darmowej licencji tymczasowej


CERTYFIKAT DLA EDUROAM!

W przypadku problemów z połączeniem do sieci EDUROAM, proszę podmienić certyfikat na
DigiCert Assured ID Root CA


E-mail Accounts for Erasmus Students


W celu kontaktu z Centrum Informatycznych w sprawach:

    • utraty hasła do poczty uczelnianej
    • problemów z zalogowaniem się do poczty
    • problemów z zalogowaniem się do platformy moodle
    • problemów z zalogowaniem się do zasobów bibliotecznych

prosimy o kontakt mailowy pod adresem adm.konta@uekat.pl. Prosimy również o dokładne zapoznanie się z dostępnymi instrukcjami w poszczególnych działach.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Eduroam


Aplikacja mPracownik

pokaż więcej…


Moodle

pokaż więcej…


Google Apps


Bazy biblioteczne


Wirtualna Uczelnia


Oprogramowanie dydaktyczne


Poczta


Sieć i WWW


Inne


Rekrutacja