Najczęściej zadawane pytania w sprawie rekrutacji oraz systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM !


Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Rekrutacja

Aby zarejestrować się na studia, należy wejść na stronę http://irk.ue.katowice.pl, a następnie wybrać w prawym górnym rogu opcję "rejestracja". rejestracjaIRK
Pojawi się nowa strona, na której należy w pierwszym etapie wybrać odpowiednią rekrutację:
I stopień stacjonarne
I stopień niestacjonarne
II stopień stacjonarne
II stopień niestacjonarne
(Kliknij w obrazek poniżej by powiększyć)

rejestracjaIRK

W kolejnych krokach należy uzupełnić odpowiednie pola danymi, a po zapisaniu, aktywować dostęp do konta linkiem, który zostanie wysłany na adres mailowy, podany podczas rejestracji.
Aby zalogować się do systemu IRK, należy wejść na stronę http://irk.ue.katowice.pl i wypełnić pola danymi, które zostały podane podczas procesu rejestracji. logowanieIRK
W zależności od wyświetlanego komunikatu, istnieją rozwiązania problemów:

Konto nie istnieje

należy upewnić się, że adres strony jest poprawny, ponieważ istnieją różne instancje systemu rekrutacja

upewnić się, że konto zostało zarejestrowane i aktywowane
sprawdzić poprawność wprowadzonych danych (mail)

Błędny login lub hasło

sprawdzić poprawność wprowadzonych danych (mail oraz hasło)
zmienić hasło wybierając przycisk "przypomnij hasło"
rekrutacja

Komunikaty inne niż wyżej wymienione

skontaktować się z Działem Rekrutacji.
Jeżeli "klocki" są wyszarzone, oznacza to, że na profil została nałożona blokada edycji danych.

dla I stopień stacjonarne - blokada nakładana jest systemowo w dniu zakończenia rekrutacji.

dla I stopień niestacjonarne, II stopień stacjonarne i niestacjonarne - blokada nałożona jest w momencie złożenia przez kandydata dokumentów.

Opłaty dla kandydatów, rejestrujących się na studia I stopnia w trybie stacjonarnym, są księgowane raz dziennie. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w okresie dłuższym niż 1 tydzień, należy kontaktować się z Działem Rekrutacji dołączając potwierdzenie przelewu.

Opłaty dla pozostałych kandydatów są księgowane w momencie złożenia dokumentów u sekretarza - wymagane potwierdzenie przelewu w dokumentach.

Opłata jest jedna na wybrany nabór. W przypadku składania dokumentów zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, wymagane są dwie opłaty rekrutacyjne.
Kandydat ma możliwość rezygnacji z kierunku na swoim profilu. Po zalogowaniu, po lewej stronie wystarczy wybrać opcję Usunięcie kierunku, a następnie wybrać kierunek.
Ponowny zapis do kierunku będzie możliwy po złożeniu podania na adres irk@ue.katowice.pl
Kandydat - status ten odpowiada każdej osobie, która zarejestrowała się do systemu; status ten jest zmieniany w momencie złożenia dokumentów bądź po rankingowaniu
Zakwalifikowany - kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na studia, gdy spełnia warunki do zostania studentem (spełnił wszystkie warunki rekrutacji)*
Nieprzyjęty - kandydat jest nieprzyjęty gdy nie spełnił minimum jednego warunku rekrutacji; kandydat ma prawo odwołania się od decyzji wysłanej drogą pocztową w ciągu 14 dni od jej otrzymania**
Przyjęty - kandydat ma status "przyjęty" gdy spełnił wszystkie warunki do zostania studentem, a kierunek, na który złożył podanie został utworzony***

*posiada wymaganą liczbę punktów, wprowadził opłatę, złożył dokumenty (dot. I ns, II s, II ns)

**liczba punktów jest mniejsza niż wymagany próg punktowy, nie złożył opłaty, nie złożył dokumentów w terminie; kandydat otrzymuje decyzję o nieprzyjęciu na adres korespondencyjny

***posiada wymaganą liczbę punktów, złożył opłatę, złożył dokumenty; kierunek może zostać nieuruchomiony ze względu na minimalny limit miejsc, który nie został osiągnięty (dot. I ns, II s, II ns)

I stopień stacjonarne

Kandydaci na I stropień w trybie stacjonarnym, składają podania dopiero w momencie uzyskania statusu "Zakwalifikowany" (patrz Statusy kandydatów).

Wymagane dokumenty:
oryginał świadectwa dojrzałości (ksero dokumentu wykonywane jest na miejscu, przed złożeniem dokumentów),
dokument tożsamości do wglądu,
wydrukowane podanie z profilu z podpisem,
biała, zawiązywana teczka z naklejoną etykietą, którą również należy wydrukować z profilu,
jeśli jest, dokument potwierdzający udział w olimpiadzie.
jeśli jest wymagany, oryginał dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

I stopień niestacjonarne

Kandydat na I stopień w trybie niestacjonarnym, otrzymuje status "Zakwalifikowany" w momencie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym okresie. Wyniki o przyjęciu podawane są we wrześniu.

Wymagane dokumenty:
oryginał świadectwa dojrzałości (ksero dokumentu wykonywane jest na miejscu, przed złożeniem dokumentów),
dokument tożsamości do wglądu,
potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (wydruk z banku bądź dokument z placówki pocztowej),
wydrukowane podanie z profilu z podpisem,
biała, zawiązywana teczka z naklejoną etykietą, którą również należy wydrukować z profilu,
jeśli jest, dokument potwierdzający udział w olimpiadzie.

Po złożeniu dokumentów, sekretarz nakłada blokadę edycji danych na koncie użytkownika.

II stopień stacjonarne

Kandydat na II stopień w trybie stacjonarnym, otrzymuje status "Wstępnie przyjęty" w momencie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym okresie. Wyniki o przyjęciu podawane są we wrześniu na podstawie wyznaczonej oceny progowej.

Wymagane dokumenty:
oryginał dyplomu wraz z kserokopią; jeśli dyplom nie został odebrany, należy złożyć odpowiedni dokument potwierdzający ukończenie studiów I stopnia oraz podpisać oświadczenie o złożeniu dyplomu w wyznaczonym terminie
oryginał suplementu wraz z kserokopią,
dokument tożsamości do wglądu,
potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (wydruk z banku bądź dokument z placówki pocztowej),
wydrukowane podanie z profilu z podpisem,
biała, zawiązywana teczka z naklejoną etykietą, którą również należy wydrukować z profilu,
Po złożeniu dokumentów, sekretarz nakłada blokadę edycji danych na koncie użytkownika.

II stopień niestacjonarne

Kandydat na II stopień w trybie niestacjonarnym, otrzymuje status "Wstępnie przyjęty" w momencie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym okresie. Wyniki o przyjęciu podawane są we wrześniu.

Wymagane dokumenty:
oryginał dyplomu wraz z kserokopią; jeśli dyplom nie został odebrany, należy złożyć odpowiedni dokument potwierdzający ukończenie studiów I stopnia oraz podpisać oświadczenie o złożeniu dyplomu w wyznaczonym terminie
oryginał suplementu wraz z kserokopią,
dokument tożsamości do wglądu,
potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (wydruk z banku bądź dokument z placówki pocztowej),
wydrukowane podanie z profilu z podpisem,
biała, zawiązywana teczka z naklejoną etykietą, którą również należy wydrukować z profilu,
Po złożeniu dokumentów, sekretarz nakłada blokadę edycji danych na koncie użytkownika.
Tabela, przedstawiająca wprowadzone wyniki z matury, posiada przycisk "Usuń" przy każdym wyniku. Po usunięciu, należy wprowadzić poprawne wyniki i zapisać.
Jeżeli została nałożona blokada edycji danych, do Działu Rekrutacji należy dostarczyć podanie z prośbą o zmianę wyników.
Złożenie podania na studia nie jest jednoznaczne z utworzeniem konta w Wirtualnej Uczelni. Dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia, konta zakładane są po zakończeniu naboru.
Dla reszty kandydatów, konta zakładane są po zakończeniu rekrutacji.
Wszystkie informacje zostaną dostarczone na adres mailowy, podany podczas rekrutacji.
Jeśli podczas rejestracji został podany niepoprawny adres mailowy, nie pojawił się żaden komunikat i link aktywacyjny nie dotarł, należy skontaktować się z administratorem:
irk@ue.katowice.pl

Po ustawieniu nowego adresu mailowego, należy zalogować się do systemu przy użyciu wcześniej nadanego hasła do konta. Jeśli wyskakuje błąd o niepoprawności danych, proszę zmienić hasło wybierając opcję "Przypomnij hasło".
Numer rekrutacyjny znajduje się po lewej stronie w panelu kandydata.
numer_rekrutacyjny
Aby uzyskać status studenta, w zależności od rodzaju studiów, należy spełnić pewne wymogi.

Studia stacjonarne I stopień

Kandydat, który nie został przyjęty na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym, może zapisać się na studia niestacjonarne. Istnieje możliwość uruchomienia dodatkowego naboru, jednakże progi punktowe nie ulegają zmianom.

W razie wątpliwości, skontaktować się z Działem Rekrutacji.
Aby zapisać się ponownie na wybrany kierunek, należy skontaktować się z administratorem irk@ue.katowice.pl

Progi punktowe dla studiów I stopnia stacjonarne - rok 2019

Kliknij aby zobaczyć aktualne progi punktowe
Nr Kierunek Próg punktowy
1. Analityka Gospodarcza 116
2. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 100
3. Ekonomia 119
4. Finanse i Rachunkowość 126
5. Finanse i Rachunkowość (Rybnik) 81
6. Finanse i Rachunkowość (Finance and Accounting for Bussines) 102
7. Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 100
8. Finanse Menadżerskie 105
9. Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 102
10. Gospodarka Przestrzenna 100
11. Gospodarka Turystyczna 100
12. Informatyka 126
13. Informatyka i Ekonometria 110
14. International Bussines 121
15. Logistyka 117
16. Logistyka (z tytułem inżyniera) 128
17. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 113
18. Przedsiębiorczość i Finanse 113
19. Zarządzanie 107
Pomyślne logowanie przekierowuje użytkownika na jego profil, na którym z początku dostępne są jedynie 3 punkty do uzupełnienia:
dane osobowe
zdjęcie
wybierz kierunek

Dane osobowe

Część z dostępnych pól została automatycznie wypełniona danymi, które zostały podane podczas rejestracji. Należy wypełnić formularz danymi dotyczącymi adresu zamieszkania oraz korespondencji.

Należy zwrócić uwagę na dostępne opcje do zaznaczenia - jedną z nich jest "Chcę legitymację".


Po zapisaniu kroku, pole z napisem "dane osobowe" zmieni swój kolor na żółty.

Zdjęcie

Zdjęcie jest wymagane w profilu kandydata, bez niego podanie nie zostanie przyjęte. Należy zapoznać się z wymogami dotyczącymi wrzucanego zdjęcia:
Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Aby poprawnie wykadrować zdjęcie, wystarczy wejść na stronę ue.katowice.pl/przytnij-zdjecie, wczytać plik ze zdjęciem, a następnie odpowiednio je dopasować do swoich potrzeb. Jeżeli zdjęcie spełnia oczekiwania, wystarczy wybrać przycisk "przytnij", a nowo wygenerowane zdjęcie zapisać.
Strona ta dostępna jest również z profilu kandydata, w kroku "zdjęcie".

Po zapisaniu kroku "zdjęcie", pole zmieni swój kolor na żółty.

Wybierz kierunek + priorytety kierunków

Kolejnym etapem jest wybór kierunku, na który kandydat chce się zapisać. Kierunki są przedstawione w formie listy rozwijalnej, a przy każdym widnieje opcja do zapisu.

Po zapisaniu się na kierunek, kandydat zostanie poinformowany o swoim wyborze również drogą mailową.
Dodatkowo, pojawią się nowe dostępne pola:

priorytety kierunków
opłata
wykształcenie
deklaracje
wyniki
wydruki

Należy ustawić priorytety wybranych kierunków. Maksymalnie można zapisać się na 3 kierunki - 1 to kierunek główny, 23 to alternatywy. Tabelka ukazująca priorytety, nie pokaże liczb porządkowych po zapisaniu się na nowy kierunek, proszę nie sugerować się brakiem numerów porządkowych. Pojawią się one dopiero po zapisaniu kroku "priorytety kierunków".

PRIORYTETY PRZED ZAPISEM


PRIORYTETY PO ZAPISANIU


Po zapisaniu wybranych priorytetów, proszę zwrócić uwagę czy kolejność w tabelce odpowiada oczekiwaniom. W krokach do uzupełnienia pojawi się lista wybranych kierunków, która odpowiada kolejności zapisania się do kierunku, ale nie jest zgodna z priorytetami, dlatego nie należy się nią sugerować.

Zgodnie z powyższym zdjęciem, kandydat zapisał się kolejno na kierunki: Zarządzanie, Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne co nie odpowiada jego priorytetom (patrz przykład)

Opłata

Kazdy kandydat posiada indywidualne konto, na które wpłaca opłatę rekrutacyjną. Opłaty księgowane są raz dziennie. Jeśli opłata nie została zaksięgowana (dot. I ns, II s i II ns), sekretarz ją zaksięguje podczas składania podania.

Kandydaci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, bez opłaty, nie są brani pod uwagę w kolejnym procesie przyjmowania na studia.

Wykształcenie

W kolejnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące ukończonej szkoły oraz matury. Jako, że proces rejestracji na studia rozpoczyna się przed odebraniem wyników z matury, dane należy wprowadzić niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu dojrzałości.

Deklaracje

Deklaracje zawierają ankietę językową, dzięki której na wstępnie kandydat określa, jakich języków chce uczyć się na studiach - 2 główne oraz 1 alternatywny.

Alternatywa odnosi się tylko do drugiego języka głównego.

Wyniki

Po uzupełnieniu pól dotyczących wykształcenia, należy uzupełnić wyniki i wybrać najlepsze. W zależności od wybranej matury, punkty przeliczane są poprzez przelicznik. Dla nowej matury:

poziom podstawowy - wynik * 0.7
poziom rozszerzony - wynik * 1

Wprowadzone wyniki należy zapisać!

Dostępna jest również opcja dla osób, które wzięły udział w olimpiadzie - kandydat otrzymuje 200 punktów, a wyniki z matury nie są brane pod uwagę.

Przed wprowadzeniem danych dotyczących olimpiady, należy upewnić się, że olimpiada jest akceptowana przez naszą uczelnię.


Po zapisaniu wyników, nalezy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych!

Wydruki

W zakładce wydruki, dostępne są pliki do pobrania. Jeżeli plik się nie wyświetla, zapoznaj się z instrukcją (tutaj).
Pierwszy plik to podanie, które zawiera dane osobowe, wybrane kierunki ustawione wg priorytetów oraz zdjęcie kandydata. Przed złożeniem dokumentów, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych!
Kolejny plik to naklejka, którą należy wydrukować i przykleić na teczkę. Na naklejce powinna znajdować się nazwa ukończonej szkoły średniej, kierunek główny, dane osobowe oraz adres i numer kontaktowy.
Błąd powinien zawierać informację o nieuzupełnionych etapach rekrutacji.

Aby wydrukować Wydruk podania oraz Naklejkę na teczkę, poniższe etapy rekrutacji wymagają uzupełnienia:
Priorytety kierunków
wykształcenie
deklaracje
wyniki

Każdy etap musi zostać zapisany poprzez wybranie przycisku "Zapisz etap...", który znajduje się na dole strony każdego etapu.
Tak, opłata jest jedna dla wszystkich kierunków jednego wybranego naboru. Wybranie innych naborów wiąże się z dodatkową opłatą.
Na poniższych obrazkach zaznaczono elementy, które pojawią się odpowiednio na etykiecie oraz w podaniu:


ETYKIETA (naklejka)PODANIEW przypadku, gdy adres do korespondencji jest taki, jak adres zamieszkania, nie drukuje się on na podaniu ani na naklejce na teczkę. Nie należy go wpisywać ręcznie.
Dział Rekrutacji:
rekrutacja@ue.katowice.pl
+48 32257-7152
+48 32257-7012

Administrator systemu IRK:
irk@ue.katowice.pl
Brak wiadomości odnośnie aktywacji konta w systemie IRK może świadczyć o podaniu niepoprawnego adresu mailowego (patrz "Podałem/łam niepoprawny adres mailowy przez co nie otrzymałem/łam linku aktywacyjnego. Co zrobić?").

Warto również sprawdzić folder SPAM.
Jeśli dana szkoła średnia, nie znajduje się na liście, proszę zaznaczyć opcję "spoza listy" i wypełnić pola odpowiednimi dadnymi.
Nałożona blokada, dla wybranych stopni oznacza:

I stopień stacjonarne

Blokada nałożona jest automatycznie w ostatnim dniu przeznaczonym na uzupełnienie wyników. Po tym czasie nie ma możliwości edycji danych.
Jeśli błąd wystąpił w wynikach z matury, należy skontaktować się z Działem Rekrutacji bądź administratorem - błędnie wprowadzone wyniki mogą mieć wpływ na przyjęcie kandydata na studia. Kandydat, który został przyjęty na studia z błędnymi wynikami z matury, musi liczyć się z tym, że jego kandydatura na wybrany kierunek, może zostać odrzucona.

Wszelkie błędy, które nie mają wpływu na proces rekrutacji, zmienia administrator.

I stopień niestacjonarne, II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Blokada nakładana jest w momencie składania dokumentów. Kandydat sam ma możliwość poprawy błędów w podaniu. Sekretarz przyjmujący podanie, jeśli zauważy błąd, również jest w stanie edytować dane.
Dotyczy tylko I stopnia w trybie stacjonarnym.
Deklarację może uzupełnić jedynie administrator.
Pierwszym krokiem jest posiadanie konta w Wirtualnej Uczelni, które zakładane jest automatycznie. Informacja o założeniu konta zostanie wysłana na adres mailowy podany podczas rekrutacji.
Maile uczelniane w domenie edu.uekat.pl również są zakładane automatycznie.

Okres zakładania kont może się wydłużyć w zależności od złożenia podania i otrzymania statusu Studenta.

Kadrowanie zdjęcia