Google Apps oraz aplikacje GSuite


Aktualizacja linków do spotkań Meet w Classroom.
Zakładanie konta w usłudze Google Apps
Rejestracja konta GoogleApps dla pracowników
Dostępne usługi w ramach Google Apps
Pomoc dotycząca usługi Google Apps
Regulamin korzystania z usługi Google Apps dla Szkół i Uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach


Logowanie do GSuite
Gdzie szukać aplikacji usługi GSuite?
Zmiana języka w usługach Google Apps
Tworzenie zajęć w Google Classroom
Tworzenie zajęć w Classroom – wytyczne dla studentów
Tworzenie zadania
Tworzenie zajęć w Classroom – wytyczne dla studentów
Tworzenie zajęć – ustawienia powiadomień oraz opcji zajęć
Tworzenie zajęć – dodanie kuratora kierunku
Tworzenie zajęć – zapraszanie studentów
Proponowany układ prowadzenia zajęć
Ocenianie prac studentów
Sposoby na korektę wystawionej oceny
Kalendarz i zajęcia online – przykład rozwiązania
Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć
Spotkania Meet od A do Z
Nie mogę połączyć się do spotkania w Google Meet!
Udostępnianie kamery oraz mikrofonu w Google Meet
Meet w przeglądarce Firefox
Grupy dziekanatowe
Jak pobrać oceny z zadań w classroom?

Dodawanie i udostępnianie materiałów dzięki usłudze Google Drive
Udostępnianie materiałów w GoogleClassrom


Powrót