Uwaga!
Wymaga posiadania konta dostępu do sieci bezprzewodowej

  Konto dostępu do sieci bezprzewodowej można założyć tutaj
  Skonfigurować serwer proxy w przeglądarce.

  Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie!
  Dla ułatwienia można wykorzystać alternatywną przeglądarkę, która będzie używana tylko do korzystania z baz bibliotecznych.
  W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji należy wejść na jakąkolwiek stronę WWW np. google.com. Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana wyświetli się okno logowania.

  Po podaniu prawidłowych danych logowania ( takich samych jak do sieci bezprzewodowej – jako nazwę użytkownika wpisujemy np. login@eduroam.ue.katowice.pl lub imie.nazwisko@edu.uekat.pl) otworzy się strona docelowa.

Po zakończeniu pracy należy przywrócić pierwotną konfigurację przeglądarki.