Dodatkowe oprogramowanie dostępne w ramach procesu dydaktycznego dla pracowników i studentów UE.

Uwaga! Dostępna wersja oprogramowania działa tylko w języku polskim oraz angielskim!

Uzyskanie dostępu do wybranego oprogramowania, następuje zgodnie z wymienionymi procedurami.

  1. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania, należy kontem w domenie uekat.pl (pracownicy) lub edu.uekat.pl (studenci), zalogować się do portalu usług informatycznych i wybierając odpowiedni program, potwierdzić akceptację warunków korzystania z oprogramowania, co automatycznie wygeneruje wiadomość na skrzynkę pocztową o udostępnieniu go na dysku google.
  2. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych pocztą elektroniczną.
  3. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych.