Dostępność usług Google Apps może się różnić w zależności od tego do jakiej poddomeny uekat.pl należy użytkownik. Dostępne są następujące usługi: