Konto dostępu do poczty uczelnianej zostało utworzone automatycznie dla każdego studenta!


Aktywacja konta dla studentów I roku studiów w roku akademickim 2023/2024

Aby zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej, należy wejść na stronę gmail.com, wpisać adres mailowy w domenie edu.uekat.pl (poprawny adres znajduje się w studenckim profilu usosweb) oraz hasło składające się z UE oraz 6 ostatnich cyfr numeru PESEL np. UE123456.

Adres e-mail składa się imienia oraz nazwiska danego studenta tj. imie.nazwisko@edu.uekat.pl. W przypadku powtarzalności danych, po nazwisku przypisana zostaje odpowiednia cyfra, prosimy zwracać na to uwagę.

Po poprawnym zalogowaniu ukaże się formularz do ustawienia nowego hasła do w/w adresu mailowego.

Byli studenci UE w Katowicach posiadają już konto w domenie edu.uekat.pl, które nie wymaga ponownego aktywowania.