Jak posyłać wiadomości z załącznikami na listy mailingowe?


Na listy mailingowe np. student-l nie będą akceptowane wiadomości większe niż 40kb. Jeżeli na listę ma zostać przesłany załącznik, najpierw należy go umieścić na stronie WWW (np. www.ue.katowice.pl). Następnie w treści wiadomości należy podać odnośnik do w/w pliku.