UWAGA! Wszystkie dodane pliki dotyczą konkretnego wniosku.

Jeśli istnieje konieczność załączenia dodatkowych plików podczas wypełniania wniosku o delegację służbową, należy:

 1. Wypełnić odpowiedni wniosek elektroniczny,
 2. Zalogować się do systemu eDMS MAYAN (Logowanie do eDMS MAYAN),
 3.  Odszukać odpowiedni wniosek o podróż służbową i kliknąć w jego nazwę, która oznaczona jest kolorem zielonym (UWAGA! Wnioski są wysyłane do systemu eDMS co kilka minut. Jeżeli wniosek nie jest widoczny, należy chwilę odczekać). Każdy wniosek o delegację w podróż służbową jest oznaczony tagiem Delegacje w kolorze różowym.

  Oznaczone czerwoną ramką nazwa wniosku oraz TAG
  Nazwa wniosku w systemie eDMS
 4. W menu po prawej stronie wybrać opcję Pliki,

  Nazwa pola Pliki oznaczone czerwoną ramką
  Pole Pliki w systemie eDMS
 5. W górnym prawym rogu wybrać czerwony przycisk z napisem Akcje, a następnie wybrać pole Prześlij nowy plik,

  Oznaczone czerwoną ramką opcje Akcje oraz Prześlij nowy plik
  Rozwinięta opcja Akcje / Prześlij nowy plik
 6. W pierwszej kolejności należy z listy rozwijanej wybrać akcję Zachowaj. Nie twórz nowej wersji i zachowaj strony z obecnej wersji.

  Wybrana opcja do zachowania pliku
  Wybór akcji
 7. W ramce Upuść pliki lub kliknij tutaj aby przesłać pliki należy odszukać na swoim komputerze odpowiedni dokument lub dokumenty oraz je załączyć do systemu. Dokumenty są dodane automatycznie, ręczny zapis nie jest wymagany.
  Oznaczone czerwoną ramką pole do przesyłu plików
  Pole do przesyłania plików

  Ikona wgranego pliku
  Poprawnie wgrany plik
 8. Aby zobaczyć jakie pliki należą do danego wniosku, należy ponownie wybrać pole Pliki w menu po prawej stronie.

  Dwa poprawnie załączone wnioski
  Wniosek wypełniony przez użytkownika oraz załączony dodatkowy plik