Każdy prowadzący zajęcia może sprawdzić grupy zajęciowe i wyeksportować listę studentów do pliku Excel. W tym celu należy na stronie głównej PUI (Portalu Usług Informatycznych) wybrać kafelek Grupy zajęciowe i zalogować się kontem @uekat.pl. Po poprawnym zalogowaniu pojawi się sortowana i filtrowana lista grup zajęciowych przypisanych do danego prowadzącego zajęcia. Zawiera ona informację o nazwie przedmiotu, kodzie, rodzaju zajęć, numerze grupy i liczbie studentów.

(Kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Oznaczone czerwonymi ramkami opcje dla studentów oraz pracowników
Wybór grup zajęciowych dla prowadzących zajęcia

(Kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Sortowana i filtrowana lista zajęć
Lista grup zajęciowych wybranego prowadzącego

Przycisk Excel, znajdujący się z prawej strony grup zajęciowych dla poszczególnych przedmiotów, pozwala wygenerować do pliku podstawowe dane studentów (w tym adres e-mail) dla każdej z dostępnych grup.

(Kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Oznaczony czerwoną ramką przycisk Excel
Pobieranie podstawowych danych studentów danej grupy