Dla pracowników i studentów został uruchomiony Portal usług informatycznych, w którym obecnie można uzyskać:

  • dostęp do systemów USOSweb oraz Wirtualnea Uczelnia
  • Plany zajęć
  • dostęp do systemu eDMS MAYAN
  • dostęp do platformy e-learningowej Moodle
  • licencje na oprogramowanie udostępnione do celów dydaktycznych, instalowane na komputerach prywatnych.

Aby zalogować się do portalu, należy skorzystać z adresu mailowego w domenie uekat.pl

(Kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Kafelki na portalu usług informatycznych
Strona główna Portalu Usług Informatycznych

Jak zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej w usłudze Google Workspace?

Jak pobrać i zsynchronizować plan zajęć z kalendarzem Google?

Eksport grup zajęciowych do pliku Excel z Portalu Usług Informatycznych – dla Nauczycieli