Logowanie do systemu eDMS MAYAN

Aby zalogować się do systemu eDMS MAYAN (elektroniczny obieg dokumentów) należy:

  1. Wejść na stronę https://doc.ue.katowice.pl
  2. Wpisać dane logowania jak do konta domenowego np.
    • login: jakowalski (tj. dwie pierwsze litery imienia oraz nazwisko – Jan Kowalski) lub annowak (od Anna Nowak)
    • hasło: hasło dostępu do w/w konta

    Logowanie do systemu eDMS MAYAN
    Logowanie do systemu eDMS MAYAN

Co zrobić jeśli nie posiadam hasła do konta domenowego?

Aby ustawić hasło dostępu do systemu eDMS MAYAN należy kliknąć w link Zapomniałeś(-łaś) hasła? i zalogować się kontem pocztowym w domenie uekat.pl do portalu usług informatycznych(Portal usług informatycznych). Po zalogowaniu nalezy ustawić hasło dostępu do systemu eDMS MAYAN.