Użytkownicy posiadający konto na serwerze ue.katowice.pl:

Serwer IMAP: imap.ue.katowice.pl, 993 (szyfrowanie SSL/TLS)*ZALECANE
Serwer POP3: pop.ue.katowice.pl, port: 995 (szyfrowanie SSL/TLS)
Serwer SMTP: smtp.ue.katowice.pl, port: 587, włączone uwierzytelnianie (ewentualnie włączone szyfrowanie STARTTLS)

Adres e-mail: login@ue.katowice.pl (dla pracowników – zgodny z zarządzeniem Rektora)

Nazwa konta: login

Uwaga!

W przypadku wybrania połączenia szyfrowanego, nazwy serwerów pozostają takie same. Ten typ połączenia jest zalecany.

Należy włączyć uwierzytelnianie.