Microsoft Windows. Pobieranie i instalacja aplikacji – tylko dla Windows 11!

 1. W celu pobrania aplikacji, należy wejść do sklepu Microsoft lub otworzyć ten odnośnik.
 2. Podczas otwierania sklepu Microsoft Store, może pojawić się komunikat w przeglądarce jak na zdjęciu poniżej. Należy wybrać przycisk “Otwórz Microsoft Store”.

  Otwieranie aplikacji Microsoft Store

  Logowanie do konta Microsoft NIE JEST WYMAGNE.
  Na nowo otwartej stronie bądź w aplikacji Microsoft Store należy wcisnąć klawisz Pobierz.
  Strona z plikiem aplikacji mPracownik do pobrania

 3. Po pobraniu aplikacji, instalacja rozpocznie się automatycznie.
 4. Pobieranie aplikacji mPracownik

  Po zakończeniu instalacji, aplikację można otworzyć.

  Przycisk otwoerania aplikacji mPracownik

 5. Aplikację mPracownik należy wyszukać w menu start i uruchomić. Aby zarejestrować nowego użytkownika, należy rozwinąć opcje dodatkowe i wybrać Zarejestruj.
 6. Rejestracja nowego użytkownika w aplikacji mPracownik

  UWAGA! Zalecane jest ODZNACZENIE opcji Zapamiętaj ustawienia, aby dane logowania nie zostały zapamiętane w aplikacji. Opcję tą należy wyłączyć przed każdym logowaniem w aplikacji.

  Wyłączenie ustawień zapamiętywania danych logowania

 7. Pojawi się formularz do wypełnienia. W odpowiednie pola należy wpisać:
  Rejestracja nowego użytkownika

  • Uczelniany adres mailowy w domenie ue.katowice.pl wg schematu imie.nazwisko@ue.katowice.pl
  • WŁASNE hasło do systemu mPracownik wpisać dwa razy
  • Ustawić adres serwera jako https://mpracownik.ue.katowice.pl

  Wcisnąć klawisz Zarejestruj. Zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy skopiować i wkleić w przeglądarce. Wyświetlony zostanie komunikat Użytkownik pomyślnie aktywowany.

 8. UWAGA! Zmiana hasła jest możliwa tylko przez opcję Odzyskaj hasło!!

 9. Po zalogowaniu do aplikacji, wyświetlone zostaną informacje dotyczące pracownika, między innymi dane o urlopach. Aby pobrać dokumenty pracownicze, należy wybrać pole Dokumenty płacowe. Pośród dokumentów będzie widnieć zakładka PIT.
 10. Informacje pracownicze w aplikacji mPracownik

  Dokumenty pracownicze w aplikacji mPracownik – zakładka PIT

 11. Po wybraniu zakładki PIT, nalezy potwierdzić odbiór deklaracji aby móc pobrac dokument. Do pobrania służy niebieski klawisz widniejący na dokumencie.
 12. Przycisk pobierz
 13. Otwarte zostanie okno z dostępnymi opcjami eksportu dokumentu. Aby zapisać plik w formie pliku pdf, konieczne jest użycie dodatkowej aplikacji. W tym celu w otwartym oknie wybieramy opcję Pobierz aplikacje ze sklepu Store
 14. Przycisk przenoszący do aplikacji Microsoft Store

  Aplikacja Schowek w Store

 15. Z wyświetlonej listy nalezy wybrać aplikację Schowekz a następnie kolejno przyciski PobierzZainstaluj. Tak jak podczas instalacji aplikacji mPracownik, wyświetlone zostanie okno logowania Microsoft. Logowanie można pominąć zamykając okno. Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie klawisz uruchom. Należy zamknąć okno aplikacji Microsoft Store.
 16. Po ponownym wybraniu przycisku Pobierz w dokumencie PIT, na liście dostępnych opcji pojawi się dodatkowa aplikacja – Schowek. Należy ją wybrac klikając lewym przyciskiem myszy. W kolejnym oknie nalezy wybrać opcję Kopia. Aplikacji schowek nie należy zamykać!
 17. Wybór aplikacji Schowek
 18. W kolejnym kroku należy przejśćy do folderu, w którym ma zostać zapisna kopia dokumentu (np. Pulpit) – prawy klawisz myszy / Wklej. W wybranej lokalizacji zostanie zapisany plik pdf.