Korzystanie z Google Meet w aplikacji Classroom

Aktualizacja platformy e-learningowej Classroom przyniosła kilka ważnych zmian, których działanie zostało opisane poniżej.

Ustawienia linku do spotkań meet jak i sam link, zostały umieszczone na głównej stronie zajęć po lewej stronie. Z tej pozycji link można resetować, kopiować oraz ustawiać jego widoczność dla uczniów. Po utworzeniu linku do spotkania, pojawi się przycisk “Dołącz” zatem nie ma potrzeby aby link umieszczać w strumieniu.
W strumieniu zalecamy umieszczenie linków do spotkań, które zostały utworzone w inny sposób niż w Classroom.

  1. Nauczyciel główny tworzy link do zajęć w aplikacji Classroom i rozpoczyna zajęcia w meet. Od tego momentu jest on Organizatorem spotkania.
  2. Każdy kolejny zaproszony nauczyciel do Classroom będzie jedynie gospodarzem spotkania
  3. Różnica pomiędzy organizatorem, a gospodarzem – co do zasady, Organizator zawsze jest Gospodarzem, jednak Gospodarz nie musi być Organizatorem. Gospodarz ZAWSZE dziedziczy prawa dostępu od Organizatora.
  4. Organizator spotkania jest twórcą linku do zajęć. Aby Gospodarz stał się organizatorem, musi zresetować link do meet.