Tworzenie projektów w Google Classroom z możliwością zatrzymania kopii prac.


Tworzenie nowego zadania

Dotychczasową metodą zbierania zadań było utworzenie nowego projektu gdzie studenci mieli możliwość przesyłania dowolnych plików lub oddania kopii utworzonego pliku przez nauczyciela.

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi określania właściciela oddanych plików, opisany został inny sposób zbierania i archiwizowania prac studentów.
Tworząc nowy projekt (zadanie), należy utworzyć nowy plik Formularza.

Tworzenie nowego zadania – formularz

Kolejnym krokiem jest edycja utworzonego formularza. Zamiast standardowego pytania, należy wybrać “Prześlij plik“. Pojawi się komunikat z informacją o zezwoleniu przesyłania plików na dysk nauczciela.
Edycja pytania w formularzu

Komunikat informujący o przesyłanych plikach na dysk nauczyciela

Po wybraniu przycisku Dalej, należy ustawić odpowiednie opcje:
Zezwalaj na przesyłanie tylko określonych typów plików – jeśli opcja jest wyłączona, każdy format plików jest dozwolony. Po włączeniu opcji, pojawią się opcje formatów do wybrania,
Maksymalna liczba plików – domyślnie ustawione jest 1 co oznacza, że każdy student będzie mógł przesłać tylko jeden plik,

Maksymalny rozmiar pliku – opcja stanowiąca maksymalny rozmiar jednego pliku wysłanego przez jednego studenta,

Do tego formularza można przesłać maksymalnie 1 GB plików – po wybraniu opcji Zmień, można ustawić maksymalny rozmiar wszystkich przesłanych plików przez wszystkich studentów,


Wybór wymaganych formatów

Resztę opcji należy ustawić tak jak dla zwykłego formularza – zbieranie adresów mailowych, ograniczenie do jednej odpowiedzi itd.


Jak to wygląda w praktyce?

  1. Studenci są zobowiązani wysłać zadanie w postaci pliku przez dostępny formularz, a nie przez dotychczasową opcję wysyłania zadań.
  2. Po wysłaniu pliku przez formularz, student nie może zadania wycofać ani go edytować – wysyłając plik, właścicielem pliku staje się nauczyciel.
  3. Wszystkie wysłane pliki znajdują się na dysku google nauczyciela, w odpowiedziach w formularzu oraz w arkuszu zbieranych odpowiedzi w postaci linku do dysku.


Przesyłanie pliku przez studenta dzięki formularzowi

Folder z osadzonymi plikami studentów

Właścicielem wszystkich plików jest nauczyciel.

Jak wystawić ocenę?

Ocenę należy wystawić tak jak dotychczas – ustawić odpowiednie punkty w tabeli ocen w zajęciach w classroom i wybrać przycisk Zwróć.

Różnica pomiędzy metodami wystawiania ocen za zadania, a “przez formularz” jest taka, że po wybraniu przycisku Zwróć, nauczyciel zwraca jedynie ocenę, ale nie zadanie (plik).