Uwaga! Połączenie przez VPN nie jest wymagane w przypadku korzystania z usług Google Workspace!

Instalacja i konfiguracja VPN

 1. Upewnij się, że posiadasz prawidłowe dane logowania do swojego konta w domenie @edu.uekat.pl
 2. Aktywuj dostęp do uczelnianej sieci Wi-fi (eduroam). (Jak aktywować dostęp do sieci bezprzewodowej lub zmienić hasło?). Jeżeli konto już jest aktywne, zamiast opcji Włącz, pojawi się przycisk do zmiany hasła dostępowego do eduroam.
 3. Pobierz i zainstaluj klienta VPN. Wybierz najnowszą dostępną wersję. W razie problemów z działaniem, możesz spróbować zainstalować starszą.
  Program można pobrać ze strony www producenta https://www.fortinet.com/support/product-downloads.
  Na liście dostępnego oprogramownaia wyszukaj FortiClientVPN i wciśnij klawisz DOWNLOAD

 4. Pobierz plik z konfiguracją.
 5. Po instalacji, otwórz konsolę aplikacji. W tym celu na pasku Windows odszukaj ikonę programu i wciśnij prawy klawisz myszy. Z menu rozwijanego wybierz Open FortiClient Console
  Uruchomienie konsoli aplikacji
 6. Odblokuj ustawienia programu wciskając ikonę kłódki na górnym menu programu. Po tej czynności ikona zniknie z menu programu
  Zwolnienie blokady ustawień aplikacji
 7. Przejdź do ustawień programu. W tym celu wciśnij ikonę koła zębatego w górnym menu.
 8. Wgraj konfigurację VPN. W tym celu w oknie ustawień programu wciśnij klawisz Restore.
  Wgrywanie konfiguracji VPN
 9. W otwartym oknie wskaż pobrany plik z konfiguracją.
  Wskazanie wybranego pliku z konfiguracją
 10. W kolejnym oknie podaj hasło do pliku i zatwierdź wprowadzenie zmian klawiszem OK. Hasło potrzebne do wgrania pliku otrzymasz od prowadzącego zajęcia.
  Wprowadzenie hasła do pliku konfiguracyjnego
 11. Jeżeli podałeś prawidłowe hasło, zmiany zostaną wprowadzone i wyświetlony zostanie komunikat Configuration restored successfully. W przypadku błędnie wprowadzonego hasła, wyświetlona zostanie informacja o błędzie Incorrect password. Należy sprawdzic poprawność wpisywanego hasła i spróbować ponownie.
  Komunikat informujący o poprawnym wgraniu pliku konfiguracyjnego
 12. UWAGA! W przypadku problemu z wgraniem konfiguracji za pomoca funkcji Restore (MacOS), połączenie należy skonfigurować ręcznie.
  Wymagane dane dostępne w odnośniku z punktu 4 instrukcji (archiwum 7zip).

 13. Połącz się z siecią vpnvdi. W tym celu w oknie programu w polu VPN Name wybierz vpnvdi. W polu Username wpisz swój login dostępowy, a w polu Password, hasło do Twojego konta EDUROAM (Wi-Fi). Następnie wciśnij klawisz Connect.
  Połączenie do sieci vpnvdi
 14. Studenci:

  Login w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@edu.uekat.pl).

  Pracownicy UE:

  Login w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@uekat.pl).
  lub
  Twoja nazwę użytkownika wraz z @eduroam.ue.katowice.pl
  Podczas łączenia pola zostaną wyszarzane

 15. Jeżeli podałeś prawidłowe dane logowania, okno programu zostanie zminimalizowane, a na pasku przy ikonie programu pojawi się kłódka. Po zakończeniu pracy, rozłącz się wciskając klawisz Disconnect w głównym oknie programu.
  Klawisz rozłączenia

Korzystanie z VMWare Horizon