Aplikacja mPracownik dla systemów Windows 10 i Windows 11

  UWAGA! Logowanie do konta Microsoft NIE JEST WYMAGNE.

 1. W celu pobrania aplikacji, należy wejść do sklepu Microsoft lub otworzyć ten odnośnik, a następnie na nowo otwartej stronie, wcisnąć klawisz Pobierz.
  UWAGA! Po wybraniu przycisku Pobierz, w przeglądarce może wyskoczyć informacja o otwarciu sklepu Microsoft Store.
 2. Otwieranie aplikacji Microsoft Store

  W aplikacji sklep pojawi się aplikacja mPracownik do pobrania.
  Strona z plikiem aplikacji mPracownik do pobrania

  UWAGA! Podczas otwierania aplikacji Microsoft Store, może wyświetlić się informacja o braku produktu. Sklep należy odświeżyć -instrukcja tutaj.
  Brak wybranego produktu w Microsoft Store

  W sklepie powinna pokazać się aplikacja mPracownik. Po wybraniu przycisku Pobierz, aplikacja automatycznie się zainstaluje.
  Pobranie aplikacji mPracownik

 3. Po zainstalowaniu aplikacji, zostanie wyświetlony komunikat informujący. Aplikację można uruchomić.
 4. Komunikat informujący o poprawnym zainstalowaniu aplikacji mPracownik

  Wygląd aplikacji Microsoft Store może różnic się w zależności od wersji używanego systemu Windows.

  REJESTRACJA NOWEGO UŻYTKOWNIKA

  Uwaga! Nie wykonuj tych czynności jeśli korzystałeś/łaś już z aplikacji mPracownik!

 5. Aplikację mPracownik należy wyszukać w menu start i uruchomić. Aby zarejestrować nowego użytkownika, należy rozwinąć opcje dodatkowe i wybrać Zarejestruj.
 6. Rejestracja nowego użytkownika w aplikacji mPracownik

  UWAGA! Zalecane jest ODZNACZENIE opcji Zapamiętaj ustawienia, aby dane logowania nie zostały zapamiętane w aplikacji. Opcję tą należy wyłączyć przed każdym logowaniem w aplikacji.

  Wyłączenie ustawień zapamiętywania danych logowania

 7. Pojawi się formularz do wypełnienia. W odpowiednie pola należy wpisać:
  Rejestracja nowego użytkownika

  • Swój uczelniany adres mailowy w domenie ue.katowice.pl wg schematu imie.nazwisko@ue.katowice.pl
  • WŁASNE hasło do systemu mPracownik – podczas rejestracji wymagane jest powtórzenie hasła
  • Ustawić adres serwera jako https://mpracownik.ue.katowice.pl

  Wcisnąć klawisz Zarejestruj. Zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy skopiować i wkleić w przeglądarce. Wyświetlony zostanie komunikat Użytkownik pomyślnie aktywowany.

 8. UWAGA! Zmiana hasła jest możliwa tylko przez opcję Odzyskaj hasło!!

 9. Po zalogowaniu do aplikacji, wyświetlone zostaną informacje dotyczące pracownika, między innymi dane o urlopach.
  Aby pobrać dokumenty pracownicze, należy wybrać pole Dokumenty płacowe. Pośród dokumentów będzie widnieć zakładka PIT.
 10. Informacje pracownicze w aplikacji mPracownik
  Dokumenty pracownicze w aplikacji mPracownik – zakładka PIT
 11. Po wybraniu zakładki PIT, należy potwierdzić odbiór deklaracji aby móc pobrać dokument. Do pobrania służy niebieski klawisz widniejący na dokumencie.
 12. Przycisk Pobierz dokument
 13. Otwarte zostanie okno z dostępnymi opcjami eksportu dokumentu. Aby zapisać plik w formie pliku pdf, konieczne jest użycie dodatkowej aplikacji. W tym celu w otwartym oknie wybieramy opcję Pobierz aplikacje ze sklepu Store
 14. Przycisk przenoszący do aplikacji Microsoft Store

  Należy w sklepie Microsoft odnaleźć aplikację Schowek i ją zainstalować.
  Aplikacja Schowek

  Po wybraniu przycisku Pobierz, aplikacja automatycznie się zainstaluje.

 15. Po ponownym wybraniu przycisku Pobierz w dokumencie PIT, na liście dostępnych opcji pojawi się dodatkowa aplikacja – Schowek. Należy ją wybrać klikając lewym przyciskiem myszy.
  Wybranie aplikacji Schowek w celu zapisania pliku PIT

  W kolejnym oknie należy wybrać opcję Kopia. Aplikacji schowek nie należy zamykać!
 16. Przycisk KOPIA
 17. W kolejnym kroku należy przejść do folderu, w którym ma zostać zapisana kopia dokumentu (np. Pulpit) – prawy klawisz myszy / Wklej. W wybranej lokalizacji zostanie zapisany plik pdf.
  Wklejanie pliku ze schowka

  Po poprawnym wklejeniu dokumentu do folderu, aplikację Schowek można zamknąć.