Konfiguracja i nazwy ocen

Dziennik ocen znajduje się w menu w zakładce Oceny. W tym miejscu ustalone domyślnie zostały oceny oraz ich nazwy:

Skonfigurowane domyślnie nazwy ocen
Skonfigurowane domyślnie nazwy ocen

Wybierając opcję Edytuj nazwy ocen, nauczyciel może sam ustalić w jaki sposób studenci będą oceniani, wpisując wartość procentową oraz nazwę. W wartościach procentowych wpisywana jest wartość minimalna do zdobycia.

W zakładkach Konfiguracja/Ustawienia ocen w kursie można ustalić w jaki sposób wyświetlania oceny. Domyślną opcją są Punkty czyli ilość punktów zdobyta np. z testu.
Ustawienia wyświetlania ocen w kursie
Ustawienia wyświetlania ocen w kursie


Dodatek* Tworząc test w kursie, w zakładce Ocena, można wprowadzić wartość progową, która potrzebna jest do zaliczenia. Dzięki temu, w dzienniku ocen, oceny pozytywne będą pokazane w kolorze zielonym, a negatywne w czerwonym. W przeciwnym wypadku kolor pozostanie czarny.
Ustalenie wartości progowej
Ustalenie wartości progowej

Podświetlenie ocen w dzienniku ocen
Podświetlenie ocen w dzienniku ocen

Ocenianie prac

Ważnym elementem jest zaznaczenie odpowiednich opcji przeglądu – opisane zostały tutaj.
Dziennik z ocenami jest widoczny tylko dla nauczyciela (tak jak dziennik lekcyjny w szkole).
Istnieje kilka sposobów aby student mógł zobaczyć ocenę z testu oraz średnią ocenę w całym kursie.

  • 1. W opcjach przeglądu w danym teście, należy zaznaczyć pole Punkty w kolumnie Po zamknięciu testu (student zobaczy zdobyta ilość punktów gdy test zostanie zamknięty) lub w kolumnie Później, gdy test jest wciąż otwarty (student otrzyma wynik z opóźnieniem, nie zaraz po próbie).

   *Dobrą praktyką jest ustawienie całościowej informacji zwrotnej oraz zaznaczenie jej w opcjach przeglądu. Całościowa informacja zwrotna pojawi się w zależności od zdobytej wartości procentowej w teście.
   Ustawienia całościowej informacji zwrotnej
   Ustawienia całościowej informacji zwrotnej
  • 2. Nauczyciel może wystawić ocenę ręcznie dla każdego studenta. W tym celu (jeśli student nie widzi zdobytych przez siebie punktów) należy przejść do Dziennika ocen i przy nazwisku wybranego studenta wybrać ikonkę ołówka.
   (kliknij w obrazek by powiększyć)
   Oceny wybranego studenta w Dzienniku ocen
   Oceny wybranego studenta w Dzienniku ocen

   W tym miejscu należy zaznaczyć w kolumnie Wyjątki dla którego testu ma się pojawić informacja zwrotna (w polu informacji zwrotnej należy wpisać komentarz, ocenę lub informację na temat wyniku pozytywnego/negatywnego).
   (kliknij w obrazek by powiększyć)

   Publikacja oceny w postaci informacji zwrotnej dla wybranego studenta
   Publikacja oceny w postaci informacji zwrotnej dla wybranego studenta

   Po opublikowaniu ocen, tło przy poszczególnych ocenach zmieni się na żółte.

   (kliknij w obrazek by powiększyć)

   Oblikowane oceny w Dzienniku ocen dla wybranego studenta
   Oblikowane oceny w Dzienniku ocen dla wybranego studenta

   Tym sposobem student zobaczy opublikowany komentarz po wybraniu nazwy testu.

   Podgląd oceny z testu przez studenta
   Podgląd oceny z testu przez studenta

   Opcja przydatna w momencie, gdy liczba zdobytych punktów nie została zaznaczona do wyświetlenia.

  • 3. Publikacja ocen w całym kursie – jeżeli ocena końcowa opiera się na sumie zdobytych punktów ze wszystkich testów, ocenę końcową należy opublikować. W tym celu, w dzienniku ocen, należy wybrać zakładkę Pojedynczy podgląd, a następnie z listy rozwijanej wybrać test (w tym przypadku W całym kursie) lub konkretnego użytkownika.

   Tak jak powyżej, przy publikacji ocen, należy w kolumnie Wyjątki zaznaczyć opcję W całym kursie. Komentarz jest opcjonalny. Student zobaczy ocenę końcową w swoim profilu.

  • W zależności od ustalonej konfiguracji, student zobaczy nazwę oceny, punkty bądź wartość procentową.

   Ocena końcowa z kursu w profilu studenta
   Ocena końcowa z kursu w profilu studenta