Grupy są dużym ułatwieniem dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w wielu grupach zajęciowych dla jednego przedmiotu.

By móc śledzić postępy swoich uczniów z danego przedmiotu, wystarczy utworzyć grupę i przypisać do niej uczestników.

Jak utworzyć grupę?

Po zalogowaniu do platformy i wybraniu odpowiedniego kursu, należy przejść do zakładki Uczestnicy, a następnie z prawej strony nazwy zakładki wybrać koło zębate/Grupy

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

Zakładka Uczestnicy w danym kursie na platformie moodle oraz wybór opcji Grupy
Zakładka Uczestnicy w danym kursie na platformie moodle oraz wybór opcji Grupy

Na nowej stronie pojawią się dwie tabelki: Grupy, która zawiera listę utworzonych grup wraz z ilością uczestników w nawiasie oraz Członkowie, która pokaże listę członków w wybranej grupie oraz aktywuje przycisk Dodaj/usuń użytkowników.

(kliknij w obrazek aby powiększyć)

Tabele Grupy oraz Członkowie w kursie na platformie Moodle
Tabele Grupy oraz Członkowie w kursie na platformie Moodle

Do utworzenia grupy służy przycisk Utwórz grupę.
Po wybraniu tego przycisku, pojawią się pola do wypełnienia:

  • Nazwa grupy – może być to nazwa grupy dziekanatowej np. I_K-ce_20_z_SI_gc01,

  • Informacje o grupie – dla kogo przeznaczona jest grupa np. Grupa przeznaczona dla studentów kierunku Informatyka, pierwszy rok, semestr, grupa 01,

  • Klucz dostępu – wprowadzając klucz dostępu i podając go studentom, nie trzeba podawać klucza dostępu do kursu; student podczas zapisu do kursu podając klucz dostępu do grupy, zostanie automatycznie zapisany zarówno do kursu, jak i do swojej grupy.

Aby mieć pełną kontrolę nad grupami, nie zaleca się tworzenia grup automatycznie.


Jak dodać członków do grupy?

Tak jak powyżej, można ustalić klucze dostępów dla każdej grupy i rozesłać studentom by zapisywali się do nich sami (w takim wypadku nie trzeba podawać klucza dostępu do kursu).
UWAGA! Aby student zapisał się do odpowiedniej grupy, należy WŁĄCZYĆ opcję samodzielnego zapisu i w ustawieniach zaznaczyć TAK przy opcji Użyj grupowych kluczy dostępu do kursu!

 Opcja zapisywania do kursu dzięki kluczom grupowym
Opcja zapisywania do kursu dzięki kluczom grupowym

Studentów można zapisać ręcznie zaznaczając grupę docelową, a następnie wybrać przycisk Dodaj/Usuń użytkowników.

Warunkiem ten operacji jest uczestnik zapisany do kursu.


Jak tworzyć materiały dla wybranych grup?

Każdy temat (jak i pojedyncze aktywności i zasoby) może zostać utworzony dla konkretnej grupy. Opisany zostanie przykład na bazie aktywności Test(QUIZ).

W temacie należy utworzyć aktywność Test(QUIZ) – (zob. Egzaminy na platformie Moodle). Podczas tworzenia testu należy rozwinąć zakładkę Ogranicz dostęp

Opcja ograniczenia dostępu dla wybranego zasobu
Opcja ograniczenia dostępu dla wybranego zasobu

Po wybraniu przycisku Dodaj ograniczenie … pojawią się opcje do wyboru. Należy wybrać opcję Grupa

Wybór opcji dla ograniczenia dostępu
Wybór opcji dla ograniczenia dostępu

Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią grupę oraz przekreślić ikonę widoczności – .
Oznacza to, że zasób nie będzie widoczny dla osób spoza wybranej grupy.

Ustawienie ograniczenia dla wybranej grupy
Ustawienie ograniczenia dla wybranej grupy

Informacja o ograniczeniach do zasobu
Informacja o ograniczeniach do zasobu

Tym sposobem, w jednym kursie, jak i w jednym temacie, nauczyciel może utworzyć tyle testów, ile posiada grup ćwiczeniowych. Studenci zobaczą tylko testy przypisane do grupy, w której się znajdują.

Każda dodana aktywność posiada opcję Ogranicz dostęp.


Jak zobaczyć oceny konkretnej grupy?

  • Pierwszym krokiem jest zmiana ustawień dla grup w Ustawieniach kursu (Kurs/koło zębate/edytuj ustawienia). Należy rozwinąć pole Grupy, a następnie zaznaczyć wybrane ustawienia:
   Tryb grupy: Osobne grupy,
   Wymuś istnienie grup: Tak,
   Domyślna grupa nadrzędna: Żaden
   Ustawienia grup w edycji kursu
   Ustawienia grup w edycji kursu
  • Przechodząc do zakładki Oceny, pojawi się tabela zawierająca wyniki studentów w danym teście. Po wybraniu nazwy wybranego testu, zostanie ukazana tabela z wynikami studentów z grupy.

   Zakładki w kursie na platformie moodle
   Zakładki w kursie na platformie moodle
  • Na stronie kursu wybrać nazwę testu, a następnie przycisk Podejścia
   Opcja poglądu podejść do testu
   Opcja poglądu podejść do testu
  • Na stronie kursu wybrać nazwę testu, a następnie z prawej strony nazwy testu ikonę koła zębatego/Odpowiedzi (dla sprawdzenia odpowiedzi studentów)
   Opcja podglądu odpowiedzi studentów w teście
   Opcja podglądu odpowiedzi studentów w teście
  • Pojawi się nowe pole z listą rozwijaną, która będzie zawierała nazwy grup
   Lista rozwijana z nazwami grup w polu Oceny
   Lista rozwijana z nazwami grup w polu Oceny