Tworzenie kopii zapasowej na platformie Egzaminy Online

Po zalogowaniu do platformy Egzaminy Online należy w menu administracyjnym danego egzaminu, wybrać opcję Kopia zapasowa i przejść przez kolejne kroki.

Manu administracyjne egzaminu

Krok pierwszy podczas tworzenia kopii zapasowej egzaminu


Nazwę pliku można można zostawić lub wprowadzić własną.
Nazwa pliku z kopia zapasową


Plik z kopią zapasową należy pobrać:
Pobieranie pliku z kopią zapasową


Odtworzenie kopii zapasowej na Platformie Moodle

Aby móc odtworzyć kopię zapasową na platformie moodle, należy zamówić nowy, pusty kurs lub odtworzyć go już w kursie istniejącym (mając na uwadze, że wszystkie poprzednie zasoby mogą zostać usunięte).
Będąc w kursie, należy pod ikoną koła zębatego z prawej strony nazwy kursu, wybrać Ustawienia, a następnie Odtwórz.

Odtworzenie kopii zapasowej

Podczas odtwarzania, należy zwrócić uwagę na sposób odtworzenia kopii oraz na zaznaczone opcje!
Poniższe opcje są tylko poglądowe!


UWAGA! Lista użytkowników oraz oceny nie są zawarte w kopii zapasowej!!!
Kopię z ocenami do pliku należy zrobić oddzielnie!