Korzystając z przeglądarki Firefox, podczas spotkania meet, należy zwrócić uwagę na dostępne lub zablokowane opcje:

Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet
Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet

Z listy rozwijanej należy wybrać otwarte w tle okno do udostępnienia (okno nie może być zminimalizowane).

Jeżeli podczas udostępniania prezentacji w Meet, pojawi się informacja:

Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet
Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet

zostało zablokowane udostępnianie ekranu w przeglądarce! Aby odblokować dostęp, należy kliknąć na odpowiednią ikonę obok adresu strony i usunąć blokadę wybierając przycisk x:
– przekreślona kamera – zablokowany dostęp do kamery,
– przekreślony mikrofon – zablokowany dostęp do mikrofonu,
-dwa ekrany – zablokowany dostęp do wyświetlania prezentacji,
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox