FIREFOX
Przeglądarka firefox “pyta” użytkownika o udostępnienie wymaganego sprzętu – mikrofonu oraz kamery w usłudze Google Meet. Aby zezwolić przeglądarce na korzystanie z urządzeń, należy w wyskakującym okienku przy pod paskiem adresu, wybrać opcję “Udostępnij”.
Jeśli urządzeń jest więcej, z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiednie urządzenie.

Wybór urządzenia kamera w przeglądarce Firefox
Wybór urządzenia kamera w przeglądarce Firefox

Wybór urządzenia mikrofon w przeglądarce Firefox
Wybór urządzenia mikrofon w przeglądarce Firefox