Pobieranie listy studentów i zapraszanie ich do zajęć w Classroom

Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni, z menu poziomego wybierz DYDAKTYKA, a następnie GRUPY.

Grupy zorganizowane są w ramach semestrów.
Aby wybrać grupy z semestr zimowego 2021/2022 wybierz 2021/2022z.
Znajdź swój przedmiot (kolumna PRZEDMIOT) i pobierz listę studentów (Lista studentów z grupy).

Po pobraniu lista studentów otworzy się w arkuszu Excel. Zaznacz i skopiuj dane adresowe studentów z kolumny jak pokazano poniżej. Każdą kolumnę należy zapraszać osobno!

Przejdź do odpowiednich zajęć na Google Classroom, do zakładki OSOBY, wybierz ikonę do zaproszenia, a następnie wklej wcześniej skopiowaną listę adresów mailowych.

Zapraszanie uczestników do zajęćDane studentów wyświetlą się jak pokazano poniżej.

Kliknij ZAPROŚ by wysłać zaproszenia do zajęć.


Studentów można zaprosić podając im kod dostępu do zajęć. Kod składa się z siedmiu znaków i znajduje się na głównej stronie zajęć w menu z lewej strony pod nazwą Kod zajęć.

W przypadku problemów z grupami, należy kontaktować się z dziekanatem.