Grupy dziekanatowe

Aby ułatwić pracę z usługami GSuite, utworzone zostały grupy na podstawie ćwiczeniowych grup dziekanatowych.

Nazwa grupy została utworzona wg wytycznych:

SkrótKierunku_K-ce_RokRozpoczęciaStudiów_z_StopieńITryb_GC+NrGrupy
np. DKS_K-ce_18_z_SI_gc01.

Przypisane zostały do nich maile z domeną @edu.uekat.pl np. DKS_K-ce_18_z_SI_gc01@edu.uekat.pl

Wszystkie grupy ćwiczeniowe, które w nazwie zawierają skrót specjalizacji, podlegają pod grupy główne!

Grupy wykładowe oraz laboratoryjne nie zostały utworzone!

Lista dostępnych grup jest tutaj.