Aby zaprosić studentów do zajęć, należy wybrać zakładkę Osoby, a następnie znak “+” po prawej stronie napisu Uczniowie.

Pojawi się pole, w którym należy wpisać cały adres mailowy studenta w domenie edu.uekat.p. Po zaproszeniu obok nazwiska osoby pojawi się napis “(zaproszono)”.

Lista utworzonych grup będzie wkrótce dostępna.