Tworzenie zajęć – ustalenie skali ocen – przykład

Skalę ocen ustawia się w ustawieniach zajęć, w prawym górnym rogu wybierając ikonę koła zębatego.

W zależności od upodobań, nauczyciel może ustalić własną skalę ocen.

Należy pamiętać o zapisaniu wszystkich wprowadzonych zmian.