Tworzenie zajęć – ustawienia powiadomień oraz opcji zajęć

Aby przejść do ustawień, należy wybrać znak menu obok nazwy zajęć (trzy kreski – lewy górny róg), a następnie przejść do sekcji Ustawienia.

W tym miejscu każdy uczestnik zajęć może dostosować powiadomienia do własnych potrzeb.