Jako nauczyciel, należy wybrać znak “+” w prawym górnym rogu usługi, wybrać “Utwórz zajęcia” i wypełnić odpowiednie pola.

Tworzenie zajęć w google classroom
Tworzenie zajęć w google classroom

Po zatwierdzeniu, pod nazwą zajęć znajduje się kod zajęć. Jest on alternatywną formą zapraszania studentów do zajęć.

Wszystkie wykłady i ćwiczenia dla każdej grupy dziekańskiej, powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu:

Nazwa: Kierunek_NazwaWykładu np. FinanseIRachunkowosc_PodstawyMakroekonomii, FiR_PodstawyMakroekonomii

Nazwa: Kierunek_NazwaĆwiczeń_GRUPA np. Zarzadzanie_PodstawyZarzadzania_GC07


Zobacz również: Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw.