Zamawianie egzaminu

UWAGA! W platformie Egzaminy Online, nie są dostępne grupy dziekanatowe. Użycie ich jest możliwe tylko i wyłącznie w usługach GSuite.

1. Zaloguj się wybierając przycisk “Zaloguj z Google | uekat.pl” i wybierz adres mailowy w domenie uekat.pl

UWAGA! Jeśli wyskoczy błąd, wyloguj się z prywatnego konta!

2. W menu po lewej stronie wybierz przycisk “Zamawiam egzamin”

3. Wypełnij pola zaznaczone jako Obowiązkowe

Nazwę egzaminu proszę wpisać wg wzoru:

tryb studiów_stopień studiów – Nazwa przedmiotu – Imię i Nazwisko prowadzącego
np. SIIS – Algebra – Jan Kowalski

UWAGA! Należy wybrać Kategorię, w której będzie znajdował się egzamin. Nie można jej w dalszym etapie edytować! Administrator platformy nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone błędy!

4. Poczekaj aż Administrator zaakceptuje wniosek.
UWAGA! Nieprecyzyjnie wypełnione wnioski będą ODRZUCANE!

5. UWAGA! Prosimy w opisach dla Administratora wpisać datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia EGZAMINU, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia TESTU.