Aby bez problemów korzystać z usług Google, należy używać WYŁĄCZNIE Z JEDNEGO PROFILU dla przeglądarki!!!

Różne kolory w przeglądarce oznaczają dwa różne konta
Różne kolory w przeglądarce oznaczają dwa różne konta

Jak przedstawiono na rysunku, użytkownik jest zalogowany na dwóch kontach jednocześnie (inne kolory oznaczają zupełnie różne konta!).

Proszę korzystać z różnych przeglądarek by zneutralizować występowanie problemów z:
– indywidualnym zapraszaniem studentów do zajęć,
– grupowym zapraszaniem studentów do zajęć,
– wysyłaniem wiadomości do wybranych grup.