Zapraszanie studentów do Classroom

Zapraszanie studentów do zadań w usłudze Classroom odbywa się na podstawie nazwy grupy dziekanatowej (instrukcja “Jak sprawdzić grupę dziekanatową?“).

Na samym początku należy wybrać z górnego menu zakładkę “Osoby“.

W polu Uczniowie należy wybrać ikonę zapraszania po prawej stronie.

Pojawi się pole, w którym należy wpisać nazwę grupy dziekanatowej. Jak pokazano na obrazku, zostaje wyświetlona lista grup do wyboru (nazwa wpisana przykładowo)

Po wybraniu odpowiedniej grupy, należy kliknąć przycisk Zaproś

W polu Uczniowie powinna pojawić się lista zaproszonych studentów z informacją “zaproszono“.