Usługi Google (w tym ClassRoom) są dostępne w wielu językach, oczywiście wszystkie również w języku angielskim. Użytkownik sam może decydować w jakim języku będzie je obsługiwał.

Aby zmienić język usług, należy wybrać opcję Zarządzaj kontem Google

Opcja zarządzania kontem Google
Opcja zarządzania kontem Google


Po lewej stronie menu wybrać Dane i personalizacja
Wybór opcji Dane i personalizacja
Wybór opcji Dane i personalizacja


Na dole strony w polu Ogólne ustawienia związane z internetem widnieje opcja do zmiany języka
Pole ogólne ustawienia związane z internetem - wybór języka
Pole ogólne ustawienia związane z internetem – wybór języka


Wybierając strzałkę w prawo przy nazwach języków, użytkownik może dodać język bądź ustawić nowy język główny, klikając strzałkę w górę przy wybranym języku.
Wybór strzałki w górę w celu ustawienia języka domyślnego
Wybór strzałki w górę w celu ustawienia języka domyślnego