Zmiana języka w usługach Google Apps

Usługi Google (w tym ClassRoom) są dostępne w wielu językach, oczywiście wszystkie również w języku angielskim. Użytkownik sam może decydować w jakim języku będzie je obsługiwał.

Aby zmienić język usług, należy wybrać opcję Zarządzaj kontem Google


Po lewej stronie menu wybrać Dane i personalizacja


Na dole strony w polu Ogólne ustawienia związane z internetem widnieje opcja do zmiany języka


Wybierając strzałkę w prawo przy nazwach języków, użytkownik może dodać język bądź ustawić nowy język główny, klikając strzałkę w górę przy wybranym języku.