Aby móc korzystać z usługi GoogleDrive, należy zalogować się na konto pocztowe w domenie uekat.pl i wybrać ikonę DYSK.

Wybór aplikacji Dysk
Wybór aplikacji Dysk

DODAWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW

Wybór opcji Mój dysk na Dysku Google
Wybór opcji Mój dysk na Dysku Google

Najważniejszymi opcjami w menu Google Drive są:
Mój dysk czyli wszystkie dodane przez użytkownika materiały,
Udostępnione dla mnie czyli materiały, które zostały udostępnione użytkownikowi

Po wybraniu przycisku “+ Nowy” istnieje możliwość:
– utworzenia nowego folderu na dysku,
– załączenia całych folderów
– załączenia pojedynczych plików,
– utworzenia dokumentów na dysku Google Drive.

Wybór przycisku Nowy w celu dodania nowych materiałów na Dysk
Wybór przycisku Nowy w celu dodania nowych materiałów na Dysk

UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW

Aby udostępnić dodany materiał, należy kliknąć na jego nazwę PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY i wybrać opcję UDOSTĘPNIJ,

Widok pliku na Dysku Google
Widok pliku na Dysku Google

Wybór opcji udostępnienia pliku
Wybór opcji udostępnienia pliku

Pojawi się okno, gdzie w polu należy wpisać adres mailowy użytkownika, któremu chcemy udostępnić plik bądź adres mailowy grupy.

Instrukcja udostępniania plików w Google Classrom została opisana TUTAJ