Wyświetlanie materiałów informacyjnych.

Wszystkie plakaty, które mają być wyświetlane na monitorach w CNTI proszę przygotować w formacie .jpg i rozdzielczości 1920×1080.

Nieprzyjmowane są pliki tworzone w programie PowerPoint!

W razie trudności ze stworzeniem plakatu, pomocy udziela Dział Nowych Mediów (telefon +48 32 257 7027, grafik@ue.katowice.pl).

Centrum Informatycznie nie wykonuje projektów graficznych.

Materiały proszę wysłać na adres cnti.konf@uekat.pl z informacją od kiedy i w jakiej kolejności mają być wyświetlane poszczególne pliki.

Centrum Informatyczne zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie wyświetlania materiałów.


Dostęp do sieci bezprzewodowej (WI-FI)

Możliwe jest uruchomienie dedykowanej sieci bezprzewodowej dla uczestników konferencji.
W tym celu należy na adres cnti.konf@uekat.pl wysłać informację o terminie i lokalizacji konferencji (numery pomieszczeń) oraz podać propozycję nazwy rozgłaszanej sieci wi-fi.
Zwrotnie na adres e-mail wysłana zostanie informacja o zasadach logowania (w tym hasło).


Rejestracja wideo i udostępnianie online.

Możliwe jest rejestrowanie wydarzeń odbywających się w Auli CNTI i udostępnianie ich “na żywo” w Internecie poprzez stronę www.tv.ue.katowice.pl.
Dobrą praktyką jest zebranie zgód od prelegentów na takie działanie (po stronie organizatora).

Zapotrzebowanie należy zgłaszać mailowo na adres cnti.konf@uekat.pl.


Wideokonferencje.

Budynek wyposażony jest w terminale wideokonferencyjne oraz oprogramowanie do organizacji wideokonferencji.
Zapotrzebowanie na takie usługi należy zgłaszać z wyprzedzeniem pozwalającym na przetestowanie możliwości połączenia.


Kontakt i pomoc.

Pomoc techniczną podczas trwania wydarzenia można uzyskać w pokoju 4/15 (poziom 4) oraz pod nr telefonów: 32 257 7650, 32 257 7685, 32 257 7691.

Kontakt mailowy poprzez adres cnti.konf@uekat.pl.