Kurs może założyć każdy PRACOWNIK posiadający konto w domenie @uekat.pl. Po zalogowaniu należy wybrać przycisk “Zamawiam kurs” znajdujący się w menu po prawej stronie.

Przy wypełnianiu pól, należy zwrócić uwagę na “Kategorię kursu” – każdy kurs musi zostać umieszczony w odpowiedniej katedrze.

Po zatwierdzeniu zmian, administrator akceptuje bądź odrzuca założony kurs.