Gdzie są punkty z matury gdy jest olimpiada?

W przypadku posiadania dyplomu finalisty lub laureata olimpiady, kandydat otrzymuje maksymalne 200 punktów, a punkty z matury nie są brane pod uwagę. Ważne jest, aby dana olimpiada znajdowała się w dostępnym spisie olimpiad.